Caso de estudo 3

Uso da diversificación e cultivos trampa nos campos de pataca para reducir a incidencia de quistes de nematodos, diminuír o uso de nematicidas, aumentar os rendementos dos cultivos e a biodiversidade do solo

Lusitania (España)

Que problema se resolverá
O cultivo de patacas na área está principalmente ameazado pola alta incidencia de quistes de nematodos que conducen a unha diminución importante do rendemento e, por tanto, a altos usos de nematicidas para tratar de salvar os cultivos. Este alto uso de nematicidas por parte dos agricultores pode supor un custo importante para a produción de patacas, contribuír á contaminación do solo e as augas circundantes, e a diminuír a biodiversidade do solo.
Estado da arte
O cultivo de patacas na área é altamente intenso no uso de nematicidas e non se practican rotacións. Ademais, o uso de cultivos trampa (Solanum sisymbriifolium) para o control de pragas está moi pouco desenvolvido e moitas complicacións deben resolverse antes do uso dun cultivo trampa, especialmente as condicións adecuadas para a súa xerminación.
Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é reducir a incidencia de quistes de nematodos en cultivos de pataca, o uso de nematicidas e o incremento dos rendementos dos cultivos e a biodiversidade do solo.
Prácticas de manexo propostas
Introduciremos rotacións de cultivos adecuadas para aumentar a biodiversidade do solo e, xunto cun manexo adecuado dos cultivos trampa, reducirase a incidencia de nematodos na produción de pataca.
Progresos co caso de estudo en relación co estado da arte
Ao atopar rotacións de cultivos adecuadas e unha xestión adecuada dos cultivos trampa, a biodiversidade do solo aumentará debido á existencia dunha maior diversidade de plantas e ás reducións no uso de pesticidas. A incidencia de nematodos reducirase sen o emprego de nematicidas, diminuíndo os custos e aumentando os rendementos dos cultivos. Os danos potenciais dos nematicidas na biodiversidade do solo desaparecerán xunto cunha redución na contaminación do solo e da auga. Ademais, a introdución de leguminosas na rotación de cultivos contribuirá á diminución da fertilización con N, e o enterro de cultivos trampa contribuirá a aumentar o almacenamento de C nos solos.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024