Caso de estudo 5

Implementación dos Sistemas de Apoio á Decisión (sistema de alerta de pragas) para reducir o uso de funxicidas en cultivos de pataca e trigo, e o seu impacto na biodiversidade

Lusitania (España)

Que problema se resolverá
As condicións ambientais desta rexión favorecen o ataque de fungos ás patacas e aos cultivos de cereais. O control destas enfermidades das plantas baséase principalmente na aplicación de altas cantidades de tratamentos preventivos con funxicidas. As altas cantidades de tratamentos con funxicidas requiren un número importante de pases de maquinaria no campo que contribúen á compactación do solo e, xunto cos funxicidas, diminúen a biodiversidade do solo.
Estado da arte
O uso de funxicidas a miúdo realízase cun calendario programado, que marca o inicio da primeira aplicación e a frecuencia das consecutivas, aplicadas independentemente do risco de infección. Este sistema permite aos agricultores un control inadecuado da enfermidade con grandes debilidades, principalmente o custo económico de adquirir e aplicar estes tratamentos e a pegada ambiental negativa e custosa na auga, o solo e o aire e, como consecuencia, na biodiversidade.
Obxectivo
O obxectivo deste caso de estudo é a redución do uso destes tratamentos con funxicidas, mellorando o prognóstico do risco da enfermidade.
Prácticas de manexo propostas
A proposta considerará a fenoloxía, os datos aerobiolóxicos e a meteoroloxía para obter os mellores sistemas de apoio á toma de decisións para o manexo dalgunhas enfermidades fúnxicas da pataca e os cereais.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Un prognóstico eficiente do risco de infección por un patóxeno nun cultivo é indispensable para un uso sostible dos sistemas agrícolas. Isto axuda ás granxas para aforrar custos de produción, diminuír os funxicidas e o consumo de combustible, reducir a contaminación do solo e da auga circundante e aumentar a biodiversidade do solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024