Caso de estudo 7

Mesturas de cultivos de cobertura: un sistema para promover a biodiversidade do solo nos cultivos de pataca?

Atlántico Central (Bélxica)

Que problema se resolverá
Os agricultores que realizan un manexo orgánico dependen en gran medida dunha bioloxía do solo activa e diversa para que o seu sistema funcione. A bioloxía do solo debe ser capaz de dixerir diversos tipos de material orgánico para proporcionar nutrientes suficientes e oportunos para os cultivos, e as enfermidades transmitidas polo solo deben estar limitadas pola actividade supresora do solo. O uso de diversas mesturas de cultivos de cobertura pode contribuír a levar a bioloxía do solo ao seguinte nivel.
Estado da arte
Os asesores adoitan dicir aos agricultores orgánicos que planten diversas mesturas de cultivos de cobertura para estimular a diversidade do solo. Con todo, sábese pouco sobre o impacto real do uso de tales mesturas de cultivos de cobertura na diversidade do solo, a curto ou longo prazo. Moitas outras preguntas seguen sen resposta: cantas especies debe conter unha mestura de cultivos de cobertura para optimizar a diversidade do solo e os seus servizos ecosistémicos? Que asociacións son as mellores? Que sementar despois de patacas?.
Obxectivo
O obxectivo é probar o posible impacto beneficioso de diferentes mesturas de cultivos de cobertura na diversidade biolóxica do solo e nos servizos do ecosistema. A partir deste estudo, os agricultores poderán mellorar o deseño das súas mesturas de cultivos de cobertura.
Prácticas de manexo propostas
Os cultivos de cobertura de monocultivo compararanse con mesturas de especies duais e mesturas de múltiples especies para analizar o seu impacto na diversidade do solo, supresión de malezas, mineralización de N, aumento de carbono orgánico e rendemento no seguinte cultivo. Gustaríanos organizar unha proba paralela en diferentes granxas.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Maior comprensión sobre o impacto de diferentes mesturas de cultivos de cobertura na bioloxía do solo e os servizos do ecosistema, xunto cun maior coñecemento para mellorar o deseño de mesturas de cultivos de cobertura.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024