Caso de estudo 8

Agricultura orgánica intensiva versus extensiva versus orgánica

Atlántico Central (Bélxica)

Que problema se resolverá
A produción intensiva de hortalizas en Bélxica con labranza intensiva, rotación limitada de cultivos e fertilización unilateral ten un efecto negativo na calidade do solo. Isto tamén podería conducir a unha contorna favorable para as pragas e enfermidades e dar como resultado un menor rendemento e calidade do cultivo.
Estado da arte
En Bélxica, ao redor do 45% da área de produción de hortalizas ao aire libre utilízase para agricultura intensiva. O resto cultívase en rotación de cultivos con cultivos herbáceos (agricultura extensiva). Os produtores céntranse principalmente no rendemento dos seus cultivos, ás veces a expensas da calidade do solo.
Obxectivo
O obxectivo é avaliar o efecto positivo da agricultura extensiva e orgánica no solo en comparación coa agricultura intensiva. Cal é o efecto sobre a fertilidade do solo e os axentes patóxenos do solo da transformación a outro sistema agrícola?
Prácticas de manexo propostas
Dividiremos un campo de proba con produción intensiva de vexetais en tres parcelas. Nunha parcela mantemos unha agricultura intensiva, mentres nas outras parcelas facemos a comparación coa agricultura extensiva e orgánica. Este campo de proba estará situado na estación de proba, pero tamén faremos un seguimento dos agricultores que fan o cambio entre diferentes sistemas. Estudaranse diferentes técnicas de cultivo, labranza reducida, uso de compost e abono verde.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Con estes estudos esperamos demostrar os efectos positivos a longo prazo da agricultura extensiva e orgánica en comparación coa agricultura intensiva. Os produtores deben estar convencidos dos efectos positivos que este tipo de agricultura pode ter no seu solo e os seus cultivos, mesmo cando non ven resultados inmediatos en, por exemplo, o rendemento. O obxectivo é persuadilos de que investir nun solo saudable eventualmente dará como resultado unha mellor colleita.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024