Caso de estudo 9

Proba de diferentes fontes de abono verde para a produción de trigo

Atlántico Central (Bélxica)

Que problema se resolverá
A agricultura convencional depende de grandes cantidades de achegas externas de fertilizantes porque perturba negativamente a capacidade do solo para producir cultivos: os nutrientes esgótanse, o contido de SOM (materia orgánica do solo) diminúe e a estrutura do solo deteriórase.
Estado da arte
En agricultura orgánica aplícase principalmente abono verde compostado ou non compostado para aumentar o contido de C e mellorar a estrutura do solo. Con todo, os refugallos orgánicos fermentados teñen algunhas vantaxes adicionais: maior diversidade e actividade microbiana para producir antibióticos naturais, vitaminas esenciais e hormonas de crecemento vexetal; a calidade do solo mellora aínda máis e vólvese máis resiliente ás pragas e enfermidades.
Obxectivo
O obxectivo é probar diferentes fontes de fertilizantes orgánicos para aumentar o contido de SOM, mellorar a estrutura do solo e mellorar a saúde e o desenvolvemento das plantas. Será probado especificamente o compost producido localmente e os residuos orgánicos fermentados.
Prácticas de manexo propostas
Dividiremos unha proba de campo con agricultura orgánica en diferentes partes. Cada parte recibirá unha ou outra combinación de fontes de abono verde. Analizaranse o compost e os refugallos orgánicos fermentados que se produciron “na granxa” ou localmente.
Progreso co caso de estudo en relación co estado da arte
Con este experimento esperamos demostrar que existen diferentes fontes de abono verde como excelentes alternativas para a forma convencional das achegas externas de nutrientes. Tamén queremos demostrar o potencial dos refugallos orgánicos fermentados na estrutura do solo, o contido de SOM e a mellora da saúde das plantas.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024