Descargo de responsabilidade e dereitos de autor

Descargo de responsabilidade

Este sitio web está en constante evolución e parte do mesmo pode ser modificado ou eliminado polos autores. A información que aparece no sitio web do proxecto SoildiverAgro pasou por un proceso que garante a súa calidade. Con todo, os membros do proxecto non garanten a integridade, precisión e atemporalidade dos datos.

Nin a Comisión Europea nin o proxecto SoildiverAgro serán responsables se hai algunha perda ou dano causado polo uso dos datos presentes na web. As ligazóns dispoñibles no sitio web de SoildiverAgro están fóra do proxecto e están máis aló da súa responsabilidade.

Os datos e informes dispoñibles neste sitio web xeráronse durante o desenvolvemento do proxecto SoildiverAgro, e os seus membros son responsables. A Comisión Europea non ten responsabilidade.

É posible que a web presente erros. Se detecta algún, non dubide en poñerse en contacto cos membros do proxecto para tentar solucionalo.

Este é un descargo de responsabilidade do sitio web do proxecto SoildiverAgro. Se algunha das súas seccións non é legal ou correcta, a validez de calquera outra sección non se verá afectada.

 

Dereitos de autor, termos de uso e política de privacidade

O sitio web do proxecto europeo SoildiverAgro forma parte do proxecto SoildiverAgro, financiado pola Comisión Europea, no marco do Programa HORIZONTE 2020, número de contrato: 817819 e, por tanto, está protexido polas leis de dereitos de autor. A propiedade total e os dereitos de autor de todos os datos, información e metodoloxías contidas neste sitio web están reservados.

O proxecto SoildiverAgro foi desenvolto co propósito de estudar como unha serie de factores afectan á biodiversidade do  solo, pero tamén co obxectivo de comunicar, difundir e facer accesibles os resultados obtidos. Por tanto, a menos que se especifique o contrario, os contidos do sitio web poden ser utilizados con fins non comerciais nas seguintes condicións:

  1. Os usuarios do material do proxecto (datos, información, documentos, etc.) deben agregar unha referencia aos autores de devandito material, así como ao proxecto SoildiverAgro en xeral.
  2. Se se utiliza demasiado material resultante do SoildiverAgro, a coautoría da publicación ou traballo proposto debe ofrecerse a SoildiverAgro. Neste caso, os membros do proxecto decidirán se están interesados en participar ou se permiten a publicación.
  3. Os autores de calquera publicación que se refira a SoildiverAgro deben enviar unha copia do documento ou unha referencia ao correo electrónico do Coordinador do proxecto (davidfc@uvigo.es).

Os datos persoais daqueles usuarios que usan información da Web permanecerán anónimos a non ser que o usuario indique e permita o contrario. Non se permite o uso de direccións postais, números de teléfono, números de fax ou direccións de correo electrónico para fins de marketing (spam).

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024