Equipo

team

SoildiverAgro, como consorcio multidisciplinario e transdisciplinario, está composto por socios de universidades, centros de investigación, empresas, organizacións sen ánimo de lucro, agricultores, organizacións de agricultores e organizacións da administración pública con experiencia en todas as áreas científicas e técnicas relevantes, demostración, transferencia de coñecemento, difusión, asesoramento sobre políticas e recomendacións.

A estrutura organizativa do SoildiverAgro baséase nos coñecementos e experiencias adquiridos en proxectos anteriores da UE. A xestión do proxecto baséase na responsabilidade compartida, na propiedade conxunta e na boa comunicación. A estrutura de xestión do SoildiverAgro foi deseñada para apoiar a todos os contribuíntes a lograr os obxectivos do proxecto.