Comité Asesor Externo

Comité Asesor Externo

 

A función principal do Comité Asesor Externo (EAB) é avaliar o progreso do proxecto e proporcionar orientación sobre o traballo futuro. Convidarase á EAB a asistir ás reunións xerais anuais e aos talleres finais.

As tarefas do EAB son:

  1. Avaliar o progreso.
  2. Dar recomendacións para futuras accións.
  3. Facilitar un diálogo con foros que representen á comunidade en xeral.

 

Dr. Stefan Geisen

Universidade e Centro de Investigación de Wageningen, Wageningen (Países Baixos)

Son un ecoloxista particularmente interesado na biodiversidade dos solos. O meu traballo esta enfocado en avanzar na nosa comprensión da diversidade e a importancia funcional dos protistas e nematodos do solo. Os meus estudos inclúen inventarios taxonómicos de protistas e nematodos do solo, experimentos funcionais que se centran nas funcións destes organismos nos solos e como afectan o rendemento das plantas. Xuntos, espero comprender mellor os vínculos íntimos entre a biodiversidade do solo e o rendemento das plantas, para que sexa aplicable.

+31 317 483 136 | stefan.geisen@wur.nl

 

Eike Lepmets

Especialista xefe do Ministerio de Asuntos Rurais da República de Estonia

Eike ten unha licenciatura en horticultura e actualmente traballa na Oficina Agroambiental do Ministerio de Asuntos Rurais e na Oficina de Vixilancia Agroambiental do Centro de Investigación Agrícola (ARC) en Estonia. Ten experiencia na programación de medidas agroambientais para Programas de Desenvolvemento Rural. Eike estivo liderando grupos de traballo e organizando cursos de formación para agricultores.

 

Prof. Sara Hallin

Universidade Sueca de Ciencias Agrícolas, Uppsala (Suecia)

Sara Hallin ocupa a cátedra de Microbioloxía do solo na Universidade Sueca de Ciencias Agrícolas. A súa área de investigación é a ecoloxía microbiana de bacterias e arqueas, especialmente aquelas involucradas no ciclo do nitróxeno en diferentes ecosistemas terrestres como solos agrícolas e solos árticos, pero tamén humidais, ambientes acuáticos e sistemas de enxeñería. O obxectivo da súa investigación é comprender as relacións entre a ecoloxía das comunidades microbianas, os procesos bioxeoquímicos que realizan e as funcións correspondentes do ecosistema.

 

Manuel Andrade Calvo

Fundación Juana de Vega, A Coruña (España)

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade da Coruña. Traballa na Fundación Juana de Vega desde 1997, da que é director desde 2005. É profesor asociado do Departamento de Empresa da Universidade da Coruña e foi Coordinador durante 10 anos do posgrao en Xestión de Empresas Agro-Alimentarias organizado por esta Universidade coa colaboración da Fundación. Participou en diversos cursos e seminarios sobre temas relacionados co sector agroalimentario e forestal en Galicia, e publicou artigos sobre este tema.

+34 981 654 367 | jmandrade@juanadevega.org

 

Leen Vervoort

Agrobeheercentrum Eco² ngo, Flandes (Bélxica)

Len Vervoort ten un máster en bioenxeñaría con especialización en manexo de terras e bosques. Guía aos agricultores e a outros usuarios relevantes cara a métodos agrícolas máis sostibles e, ao mesmo tempo, mantén unha produción agrícola economicamente viable. Os proxectos nos que está involucrada son tan diversos como debería ser a biodiversidade do solo: desde a integración da agrobiodiversidade funcional por parte dos agricultores a través das marxes dos campos e os sebes, ata a estimulación dunha xestión robusta do solo e a auga mediante técnicas innovadoras como a aplicación de achas de madeira derivadas dos sebes en campos agrícolas.

leen.vervoort@agrobeheercentrum.be

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024