Financiamento

Financiamento

funding

Horizonte 2020

SoildiverAgro finánciase a través do Programa Horizonte 2020 da Unión Europea para investigación e innovación. O número do acordo de bolsa é 817819: 6999888.75 €.

 

Información do proxecto

Ámbito científico

  • /ciencias naturais/ciencias biolóxicas/ecoloxía/ecosistema
  • /ciencias agrícolas/agricultura, silvicultura e pesca/agricultura

Convocatoria de propostas

H2020-SFS-2018-2

Plan de financiamento

RIA – Acción de investigación e innovación

 

Más información

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024