Obxectivos

Obxectivos específicos de SoildiverAgro

Objective_01

Obxectivo 1

Identificar os principais desafíos agrícolas que ameazan a biodiversidade do solo de cultivos europeos clave a través dunha forte participación dos interesados e usuarios finais para garantir unha identificación realista dos desafíos sociais e dos agricultores.
WP2

Objective_02

Obxectivo 2

Ampliar o coñecemento sobre a diversidade xenética e funcional dos micro e macro-organismos do solo e a súa dinámica en terras de cultivo europeas representativas baixo diferentes sistemas de produción (convencionais e orgánicos) e prácticas de xestión, en 9 rexións pedoclimáticas europeas (86% do territorio UE-28), e avaliar as relacións entre a biodiversidade do  solo, a produción agrícola, as características do  solo, as condicións climáticas e os sistemas de cultivo.
 WP3

Objective_03

Obxectivo 3

Contribuír ao desenvolvemento continuo de protocolos para valorar, avaliar, monitorear e definir operacionalmente a biodiversidade xenética e funcional do solo (microorganismos e macroorganismos). → WP4

Objective_04

Obxectivo 4

Identificar microorganismos e macroorganismos clave e avaliar as interaccións entre a diversidade xenética e funcional dos organismos do solo e i) a saúde das plantas, ii) o crecemento e desenvolvemento das plantas, iii) o rendemento e a calidade dos cultivos, iv) a redución dos insumos externos (auga, pesticidas, fertilizantes, combustible …) e v) a prestación doutros servizos ecosistémicos (fertilidade do  solo, prevención da contaminación do  solo, redución de pragas transmitidas polo solo, redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) e secuestro de C mellorado) → WP3 → WP5

Objective_05

Obxectivo 5

Propoñer prácticas de xestión de cultivos e sistemas de cultivo que contribúan a mellorar a biodiversidade do solo, mellorar a produción e a calidade dos cultivos, reducir o uso de insumos externos e fomentar a prestación doutros servizos ecosistémicos en agro-ecosistemas de diferentes rexións pedoclimáticas da UE. → WP5

Objective_06

Obxectivo 6

Avaliar os custos e beneficios ambientais, económicos e sociais das prácticas de manexo e dos sistemas de cultivo propostos, tendo en conta as necesidades dos usuarios finais e a rendibilidade das leiras [→ WP6], para demostrar que as prácticas de manexo e os sistemas de cultivo propostos contribúen a reducir os custos de produción e obter produtos de alta calidade con maior valor agregado económico. Isto lógrase mediante o manexo adecuado da biodiversidade do solo debido a cultivos máis resilientes e saudables cun uso cada vez menor de insumos externos.

Objective_07

Obxectivo 7

Definir obxectivos operativos de biodiversidade (grupos funcionais, densidade, actividade, riqueza e uniformidade de grupos/especies funcionais ou taxonómicos, e abundancia de organismos benéficos ou patóxenos) desde o campo ata os niveis rexionais, desenvolver mellores guías agrícolas prácticas, ferramentas e recomendacións para actualizar as políticas agrícolas da UE baseadas na mellora da biodiversidade do solo.

Objective_08

Obxectivo 8

Inicializar un proxecto de cambio nos sistemas de cultivo en toda Europa con produtos de terras de cultivo con alta biodiversidade, aumentando a aceptación, a aprendizaxe mutua e incorporando o coñecemento local mediante o establecemento de procesos efectivos de transferencia de coñecemento (estratexia de comunicación, difusión e explotación) e involucrando a todos os interesados na cadea de valor (investigadores, políticos, agricultores, asesores, provedores e persoas da industria agraria) seguindo un enfoque de múltiples actores.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024