Paquete de traballo 1

Paquete de traballo 1 (WP1): Coordinación do consorcio e xestión de proxectos.


Líder: UNIVERSIDADE DE VIGO (España)
D. Fernández Calviño.

Líder suplente: CONTACTICA (España)

O obxectivo xeral é liderar e coordinar o proxecto proporcionando unha estrutura de xestión clara e procedementos para garantir a xestión efectiva e a coordinación técnica do proxecto, construíndo unha comunicación sólida co consorcio e as interaccións externas.

WP1 está vinculado a todos os WP e socios.

Os obxectivos específicos son:

  • Establecer procedementos e estruturas de xestión de proxectos para garantir unha xestión eficaz do proxecto.
  • Realizar unha coordinación científica correcta e adecuada para garantir que todos os obxectivos do proxecto estean claramente definidos e se logren de maneira eficiente.
  • Garantir que as actividades do proxecto se executen cun uso eficiente dos recursos, do tempo e do orzamento. Identificar riscos e emitir un plan de acción correctiva segundo sexa necesario.
  • Asegurar unha xestión financeira e legal eficiente.
  • Facilitar unha adecuada coordinación do proxecto con outros proxectos relacionados e coa Comisión Europea.
  • Garantir que as cuestións de igualdade de xénero se teña en conta no proxecto.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024