Paquete de traballo 2

Paquete de traballo 2 (WP2): Identificación dos principais desafíos nos sistemas de cultivo agrícola europeos e minería de datos


Líder: EESTI MAAULIKOOL (Estonia)
M. Shanskiy

Líder suplente: UNIVERSIDADE DE VIGO (España)

O WP2 implicará a identificación e documentación dunha conxunto clave de problemas agronómicos que enfrontan os profesionais en diversos sistemas de cultivo europeos mediante a revisión de literatura e enquisas das necesidades dos usuarios finais, xunto con posibles alternativas de xestión que inclúen a mellora da biodiversidade do solo e a prestación de servizos dos ecosistemas.

Seguirá un enfoque de múltiples actores, en liña cos obxectivos do WP8.

Os obxectivos específicos son:

  • Recompilar datos de proxectos rematados e en curso, bases de datos e literatura de investigación, para identificar os principais desafíos en relación coa biodiversidade do solo para os sistemas agrícolas europeos e os tipos de cultivos seleccionados.
  • Identificar os principais problemas agronómicos aos que se enfronta a agricultura europea, así como as necesidades dos usuarios finais, que se poden resolver mediante a xestión e a mellora da biodiversidade do solo.
  • Identificar as fortalezas, oportunidades, limitacións e desvantaxes dos diferentes sistemas de cultivo en termos de integrar as prácticas agrícolas que melloran a biodiversidade do solo.
  • Identificar posibles adaptacións das prácticas e estratexias agrícolas que contribúan á solución dos problemas identificados mediante a mellora da biodiversidade do solo a nivel da UE.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024