Paquete de traballo 3

Paquete de traballo 3 (WP3): Avaliación da biodiversidade do solo nos sistemas de cultivo europeos.


Líder: EV-ILVO (Bélxica). L. Waeyenberge.

Líder suplente: LUKE (Finlandia)

O obxectivo principal é establecer unha referencia para as avaliacións da biodiversidade durante o progreso do proxecto SoildiverAgro mediante a determinación do estado actual da biodiversidade en diferentes terras de cultivo nas principais rexións pedoclimáticas europeas en relación coas condicións climáticas, as características do solo, os cultivos e a xestión de sistemas.

Os resultados utilizaranse como referencia para o establecemento da meta de biodiversidade do solo (WP7).

Os obxectivos específicos son:

  • Proporcionar un marco común para todo o consorcio para a estandarización dos procedementos de mostraxe, procesamento de mostras, adquisición de datos, almacenamento/intercambio de datos e análise de datos.
  • Revisar o coñecemento existente sobre o estado actual da diversidade dos microorganismos do solo e a fauna do solo ao longo das principais rexións agrícolas pedoclimáticas europeas.
  • Avaliar experimentalmente a relación entre a biodiversidade do solo, as propiedades do solo e as condicións climáticas.
  • Avaliar experimentalmente a variación da biodiversidade nos sistemas de cultivo a longo prazo baixo diferentes réximes de manexo agrícola (convencional e orgánico) en Europa.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024