Paquete de traballo 4

Paquete de traballo 4 (WP4): Mellores ferramentas para a avaliación da biodiversidade do solo


Líder: UNIVERSIDADE DE COPENHAGUE (Dinamarca) K.K. Brandt

Líder suplente: EV-ILVO (Bélxica)

O obxectivo é contribuír ao desenvolvemento continuo de protocolos para avaliar a biodiversidade do solo.

Os obxectivos específicos son:

  • Implementar e optimizar aínda máis un novo chip de PCR cuantitativa de alto rendemento (HT- qPCR) para a cuantificación simultánea de 64 xenes funcionais microbianos de importancia clave para o ciclo bioxeoquímico de C, N, P e S no solo.
  • Implementar e optimizar aínda máis os ensaios para a determinación da biodiversidade de nematodos nos solos mediante a implementación dun método molecular (metabarcoding de ADN baseado en NGS).
  • Optimizar un enfoque de quimiometría baseado en espectroscopía FTIR para a vixilancia de alto rendemento dos cambios na biodiversidade do solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024