Paquete de traballo 5

Paquete de traballo 5 (WP5): Impactos da biodiversidade do solo na produción de cultivos e outros servizos ecosistémicos.


Líder: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (España). S. Martínez Martínez.

Líder suplente: Thünen-Institute (Alemaña)

O obxectivo do WP5 é proporcionar unha comprensión científica sólida e robusta dos impactos das prácticas de xestión sostible e os sistemas de cultivo na mellora da biodiversidade do solo e como se relaciona isto coa produción de cultivos (rendemento e calidade) e outros servizos do ecosistema, como a fertilidade do solo e o secuestro de carbono nas diferentes rexións pedoclimáticas

Este WP tamén ten como obxectivo producir innovación industrial mediante a proba de novos produtos que promoven o crecemento das plantas, baseados en formulacións de microorganismos do solo, co fin de reducir a aplicación de fertilizantes nos cultivos e promover o crecemento e o desenvolvemento dos cultivos mediante o desenvolvemento de microorganismos do solo.

En particular, este WP ten como obxectivo avaliar como os sistemas de cultivo que fomentan a biodiversidade do solo poden:

  • Mellorar eficazmente a diversidade microbiana xenética e funcional, con diminucións nas enfermidades transmitidas polo solo.
  • Incrementar efectivamente a diversidade de reguladores biolóxicos (nematodos) e enxeñeiros de ecosistemas (miñocas de terra).
  • Aumentar o crecemento e o rendemento dos cultivos, e reducir a incidencia de pragas/enfermidades.
  • Mellorar a calidade do cultivo e as súas características nutricionais.
  • Mellorar a fertilidade do solo retendo nutrientes no mesmo, evitando que se filtren, e aumentando a cuberta vexetal e, por tanto, reducindo a erosión do solo.
  • Mellorar a estrutura e a calidade do solo, aumentar o secuestro de carbono, fomentar o funcionamento natural do solo e promover a formación de agregados estables que melloren a infiltración de auga, a penetración das raíces e a capacidade de retención de auga do solo.
  • Optimizar o uso de agroquímicos e labranza.
  • Reducir as emisións de GEI.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024