Paquete de traballo 7

Paquete de traballo 7 (WP7): Desenvolvemento de estratexias e ferramentas para o manexo sostible de cultivos


Líder: UNIVERSIDADE DE VIGO (España)
J.C. Nóvoa Muñoz

Líder suplente: UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CARTAGENA (España)

O obxectivo principal do WP7 é analizar todos os resultados do proxecto no seu conxunto, identificar os mecanismos que fagan que os profesionais se beneficien dos resultados do SoildiverAgro e implementalos nas políticas europeas.

Os obxectivos específicos son:

  • Definir obxectivos operativos de biodiversidade desde o campo ata os niveis rexionais.
  • Desenvolver mellores sistemas de cultivo, así como pautas e ferramentas de prácticas agrícolas.
  • Implementar recomendacións para actualizar as políticas agrícolas e ambientais da UE co fin de mellorar a biodiversidade do solo.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024