Paquete de traballo 8

Paquete de traballo 8 (WP8): Comunicación, difusión, aproveitamento e participación dos interesados.


Líder: FEUGA (España). Tamara Rodríguez

Líder suplente: CONTACTICA S.L. (España)

O obxectivo principal é garantir unha comunicación fluída e eficiente para o proxecto, coas canles adecuadas de transferencia de coñecemento e unha estratexia de difusión e aproveitamento a medida. A participación e o diálogo coas partes interesadas e outras redes son un punto crave e seguirán un enfoque de múltiples actores.

Os obxectivos específicos son:

  • Definir, implementar e avaliar a estratexia de comunicación do proxecto.
  • Configurar a páxina web do SoildiverAgro, que será a conexión principal entre o proxecto e o seu público obxectivo (todas as partes interesadas e o público xeral).
  • Identificar os posibles interesados no SoildiverAgro, promovendo e lanzando consultas específicas para a súa participación e a recompilación das achegas necesarias para abordar mellor as súas necesidades.
  • Definir unha estratexia de aproveitamento e diseminación a medida e efectiva durante o desenvolvemento e despois do proxecto, asegurando que estea en consonancia cos requisitos de aproveitamento e os procedementos de DPI.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024