Socios

O consorcio SoildiverAgro involucra a 22 socios de 7 países da Unión Europa.


Universidades

 


 

Centros de investigación

 


 

Empresas

 


 

Organizacións non gobernamentais/sen ánimo de lucro

 


 

Granxas

 


 

Organizacións de agricultores

 


 

Organismos da administración pública

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024