EV-ILVO

EV ILVO (Bélxica) realiza investigacións internacionais, multidisciplinarias e innovadoras dirixidas a unha agricultura e pesca sostibles económica, ecolóxica e socialmente nun enfoque “da granxa á mesa”. A través desta investigación, EV ILVO acumula coñecementos fundamentais e aplicados que son vitais para a mellora de produtos e métodos de produción, para o control de calidade e a seguridade dos produtos finais, e para a mellora dos instrumentos de política como base para o desenvolvemento do sector e a política agrícola para zonas rurais. Para iso, colabora en estreito contacto coas partes interesadas, incluídas universidades belgas e internacionais, institucións de investigación, responsables políticos, empresas privadas, organismos gobernamentais e non gobernamentais, asociacións de agricultores, etc.

Sitio Web

 

Lieven Waeyenberge

Investigador sénior en ILVO, con experiencia en diagnóstico molecular de nematodos entomopatóxenos e parásitos de plantas. Neste sentido, cooperou con varios grupos de investigación internacionais para axudar a resolver problemas de diagnóstico. Desde fai un par de anos, o seu enfoque desprazouse cara á secuenciación de “amplicóns” (unha técnica de secuenciación de próxima xeración) para caracterizar as comunidades de nematodos do solo. As comunidades de nematodos considéranse bioindicadores da saúde do ecosistema.

Membro do Consello Científico e da Xunta de Xestión de Proxectos, coordinador rexional do Atlántico Central e líder do WP3. Ademais participa en WP2, WP4, WP5, WP7 e WP8.

Lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Sitio Web

 

Jane Debode

Fitopatóloga cun doutoramento en Enxeñería de Biociencias-Agricultura (Universidade de Gante, 2005). Actualmente, é investigadora sénior da Unidade de Ciencias Vexetais de ILVO, involucrada en investigacións sobre microbioloxía do solo en relación coa sanidade vexetal e o Manexo Integrado de Pragas (MIP) de enfermidades transmitidas polo solo. Ten experiencia en varias técnicas para o estudo da microbioloxía do solo, incluíndo análise de ácidos graxos fosfolípidos (PLFA) e técnicas moleculares (ADN-metabarcoding, qPCR, …).

Membro do Consello Científico do Proxecto e involucrada en WP4 e WP8.

Jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Sitio Web

 

Hilde Wustenberghs

Investigadora en sustentabilidade da produción integrada de cultivos na unidade de Ciencias Sociais de ILVO, con moitos anos de experiencia en indicadores ambientais e económicos para a agricultura, xa sexa a nivel nacional/rexional ou de granxa. A súa investigación inclúe un conxunto de indicadores para a protección de cultivos sostibles, DISCUSS e enquisas internacionais de métodos de avaliación da sustentabilidade. Utiliza métodos de investigación tanto cuantitativos como cualitativos.

Responsable de tarefas en WP6 (avaliación de impacto integrada a nivel de explotación) e involucrada en WP2.

hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Sitio Web

 

Jo Bijttebier

Investigadora sénior na unidade de Ciencias Sociais de ILVO, dominio de investigación “Desenvolvemento Agrícola e de Granxas” con experiencia en procesos de aprendizaxe participativa e co-creación de coñecemento, e investigación sobre a adopción de prácticas agrícolas. Actualmente participa en varios proxectos nacionais e internacionais centrados en procesos de múltiples partes interesadas co fin de estimular a co-creación de coñecemento e a innovación na agricultura. Participou no proxecto 289782 CATCH- C do FP7, no que se centrou na comprensión socio-psicolóxica do comportamento dos agricultores na adopción de prácticas de mellora do solo.

Responsable da avaliación ambiental e socioeconómica do manexo e conservación da biodiversidade do solo e participación na avaliación socio-psicolóxica da vontade dos agricultores de adoptar prácticas agrícolas innovadoras (WP6).

Jo.Bijttebier@ilvo.vlaanderen.be | Sitio Web

 

Koen Willekens

Científico sénior no dominio de investigación “Cultivo e medio ambiente” da unidade de ciencias vexetais de ILVO. Realiza investigacións científicas sobre o manexo do solo con respecto ao seu efecto sobre o rendemento dos cultivos, a calidade do solo, a eficiencia no uso de nutrientes e o secuestro de carbono. Obtivo o seu doutoramento “Dinámica do nitróxeno en relación coa xestión do solo e a calidade do solo nos sistemas de cultivo de hortalizas” na Universidade de Gante, Bélxica. Ten moitos anos de experiencia na compostaxe en granxas, e nos procedementos e a avaliación da calidade do compost.

Responsable principal da posta en marcha, coordinación e xestión da proba de campo en ILVO (WP5). Tamén está involucrado no WP2 e WP8.

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be | Sitio Web

 

Dieter Slos

Biólogo e doutor en Bioloxía – Nematoloxía (Universidade de Gante, 2019). O seu doutoramento centrouse na taxonomía de nematodos en corpos frutíferos de fungos e a espermatoxénese de nematodos. Ten un gran interese na taxonomía (de nematodos), na investigación da biodiversidade e na bioinformática. Actualmente, é investigador sénior na Unidade de Ciencias Vexetais de ILVO, enfocándose no lado bioinformático da investigación. Ten experiencia en identificación de nematodos, técnicas moleculares (ADN- metabarcoding, PCR,…) e programación con shell, R e Python.

Involucrado no WP4.

dieter.slos@ilvo.vlaanderen.be | Sitio Web