MTÜPK

MTÜ Põllukultuuride klaster é unha organización de agricultores que naceu para desenvolver e difundir prácticas agrícolas respectuosas co medio ambiente. Un dos principais obxectivos da organización é a protección do solo: prácticas agrícolas que fan que os nutrientes estean máis dispoñibles para as plantas e minimizan a fuga de nutrientes cara a auga subterránea, aumentan a materia orgánica do solo, reducen a erosión do solo, melloran o pH do solo e aumentan a actividade vital do solo.

Sitio Web

 

Roosi Soosaar

Roosi Soosaar é agricultora, fundadora e líder de MTÜ Põllukultuuride klaster. Licenciada en Dereito e quinto nivel (nivel máis alto) na escola técnica de economía rural en Agronomía. Experiencia práctica en agricultura ecolóxica e regular, agricultura, gandería leiteira e cría de anguía. Na propia granxa utiliza sementeira directa, cultiva cultivos de cobertura e utiliza fertilizantes orgánicos tanto como sexa posible. Case fertiliza o 100% dos campos mediante tecnoloxía de teledetección para reducir a fuga de nutrientes cara a auga subterránea. Granxeira, non científica.

Involucrada no WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 e WP8.

rose@soilprotection.earth

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024