POMONA

POMONA é unha granxa cooperativa agroforestal en Bélxica impulsada polo consumidor. Aplica unha xestión agrícola sostible con respecto pola natureza (agricultura agroecolóxica), os consumidores (tamén propietarios da empresa) e os produtores principalmente da área local. O concepto apunta a un equilibrio perfecto entre a biodiversidade composta por un ecosistema completamente desenvolto por unha banda e unha produción de cultivos que produza un ingreso rendible doutra banda, completamente aliñado coas necesidades dos consumidores, e isto nunha única granxa.

Sitio Web

 

Lieven Bauwens

Fundador e presidente de Pomona vzw. Responsable da posta en marcha e xestión dunha proba de campo (WP5).

pomonacoop@gmail.com | lievenbauwens@gmail.com

 

Tim De Roeck

Fundador e presidente de Pomona cvba. Co-responsable da xestión dunha proba de campo (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Stéphanie De Caluwé

Granxeira profesional con 3 anos de experiencia en agricultura orgánica e agroforestería, tese en Landwijzer sobre Agricultura orgánica de cadea curta de subministración con elementos agroforestais. Responsable do mantemento da proba de campo (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024