Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

Proefstation voor de Groenteteelt, PSKW (1963) é un instituto de investigación práctica para hortalizas de invernadoiro e de campo situado en Sint- Katelijne- Waver, Flandes, Bélxica. PSKW fomenta a innovación en estreito contacto cos produtores que deciden realizar ensaios de (semi)campo e actividades de difusión. O grupo de investigación PSKW desenvolveu experiencia crave nos campos da auga, fertilización, variedades vexetais, enerxía, xestión do clima, MIP e control biolóxico, sistemas de cultivo, técnicas culturais, seguridade alimentaria microbiana e química, automatización e robotización e xestión de residuos.

Sitio Web

 

Sander Fleerakkers

Máster en Ciencias en Enxeñería de Biociencias. Investigador científico en PSKW. A súa actividade investigadora céntrase no cultivo ecolóxico de hortalizas a campo aberto e métodos de protección de cultivos sostibles. Participación en WP2 por interacción co grupo obxectivo, WP5 por experimentos de campo, WP7 e WP8.

sander.fleerakkers@proefstation.be

 

Joris De Nies

Máster en Ciencias en Enxeñería de Biociencias. Investigador científico en PSKW e asesor de nutrientes en mostras de solo para agricultores. Experiencia investigadora en fertilización, fertilidade de solos, diferentes tipos de fertilizantes, técnicas de fertilización e rega en hortalizas. Involucrado en WP2, WP3, WP5, WP7 e WP8.

joris.de.nies@proefstation.be

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024