Thünen-Institute (TI)

O Instituto Thünen (TI) é un centro de investigación alemán que establece os fundamentos científicos e brinda apoio con base científica aos tomadores de decisións políticas nunha ampla gama de temas en agricultura, silvicultura e pesca. As competencias económicas, ecolóxicas e tecnolóxicas capacitan a TI para abordar cuestións científicas complexas.

TI fundouse en 2008 baixo os auspicios do Ministerio Federal de Alimentación e Agricultura de Alemaña.

Sitio Web

 

Martin Banse

Martin Banse é Director do Instituto Thünen de Análise de Mercado en Braunschweig, Alemaña. Martin Banse ten máis de 20 anos de experiencia en análises cuantitativas de política agrícola e comercio internacional. Traballou moito en análise do sector agrícola e modelización cuantitativa, e ten unha ampla experiencia no traballo con modelos de equilibrio parcial e xeral, especialmente na área de bioeconomía, comercio internacional e políticas agrícolas.

Líder adxunto do WP6.

martin.banse@thuenen.de

 

Stefan Schrader

Stefan Schrader é subdirector do Instituto Thünen de Biodiversidade en Braunschweig, Alemaña, e líder do grupo de traballo de zooloxía do solo. É profesor de Bioloxía do solo e Ecoloxía do solo na Universidade Técnica de Braunschweig. A súa actividade investigadora céntrase na diversidade funcional da fauna do solo e a súa prestación de servizos ecosistémicos en sistemas agrícolas.

Coordinador Rexional de Continental e líder adxunto do WP5.

stefan.schrader@thuenen.de

 

Christine van Capelle

Christine van Capelle é científica no grupo de traballo de zooloxía do solo, estrutural e funcional, do Instituto Thünen de Biodiversidade en Braunschweig, Alemaña. As súas actividades de investigación céntranse na análise e avaliación da biodiversidade do solo e o seu papel no cumprimento de funcións e prestación de servizos ecosistémicos en agroecosistemas. O seu interese principal é a avaliación do potencial biorregulador da fauna do solo no contexto da autorregulación dos solos cultivables.

christine.vancapelle@thuenen.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024