Universidade Politécnica de Cartaxena (UPCT)

A Universidade Politécnica de Cartaxena, máis coñecida como UPCT, é unha universidade pública con sede en Cartaxena, Murcia. Conta con escolas especializadas principalmente nos estudos de Enxeñería Agrícola, Enxeñería Industrial, Enxeñería de Telecomunicación, Arquitectura e Administración de Empresas. Foi fundada en 1998.

Sito Web

 

José A. Acosta

Doutorado en Agronomía. Investigación en avaliación e redución de riscos ambientais, dinámica de nutrientes, emisións de gases de efecto invernadoiro, fitorremediación e valorización de residuos orgánicos e industriais. Participación no WP3-Avaliación da biodiversidade do solo nos sistemas de cultivo europeos e no WP5-Impactos da biodiversidade do solo na produción de cultivos e outros servizos dos ecosistemas.

+34 968 325 667 | ja.acosta@upct.es

 

Juan A. Fernández

O Dr. Juan A. Fernández é Catedrático de Cultivos Vexetais da Universidade Politécnica de Cartaxena. A súa actividade investigadora céntrase en tecnoloxías de cultivo tanto ao aire libre como en cultivos protexidos, fertilización nitroxenada e contaminación por nitratos e caracterización molecular e morfolóxica de recursos xenéticos. Está involucrado no WP2, WP5 e WP8.

+34 968 325 446 | juan.fernandez@upct.es

 

Javier Calatrava

Catedrático de Economía e Política Agraria e Socioloxía Rural da UPCT. Experiencia en investigación en economía agrícola, de recursos e ambiental, principalmente enfocada na economía e política de xestión de recursos hídricos e conservación de solos agrícolas.

Coordinador suplente de WP7 e líder de tarefas en WP2, WP6 e WP7.

+34 968 325 906 | j.calatrava@upct.es

 

Josefina Contreras Gallego

Doutora en Agronomía, especialista en Protección de Cultivos, especificamente en Manexo Integrado de Pragas, traballando en métodos alternativos de control de pragas e enfermidades. O meu rol neste proxecto é realizar o control de pragas xurdidas nos diferentes casos de estudo, para avaliar a redución de danos en diferentes sistemas de cultivo reducindo o uso de praguicidas e os seus efectos na entomofauna e no ecosistema (WP5).

+34 968 327 087 | josefina.contreras@upct.es

 

Catalina Egea-Gilabert

Licenciada en Química e Doutora en Bioquímica pola Universidade de Murcia (España). Postdoutorado na Universidade de Nottingham (Reino Unido). Catedrática de Fisioloxía Vexetal da Universidade Politécnica de Cartaxena (España). As liñas de investigación baséanse na defensa vexetal, na indución de tensión para incrementar a calidade nutricional da planta e na caracterización molecular dos recursos fitoxenéticos.

+34 968 325 520 | catalina.egea@upct.es

 

María Dolores Gómez-López

Doutora en Enxeñería Agronómica e Enxeñería de Proxectos na Universidade Politécnica de Cartaxena. Actividade investigadora en sistema de apoio á decisión de axudas en xestión ambiental, LCA e economía circular. Algúns dos seus traballos están relacionados co apoio á toma de decisións, a xestión de xurros, o uso sostible da auga na agricultura, a diversificación na agricultura e a fitorremediación.

En SoildiverAgro traballa no WP2 e no WP6.

+34 968 325 668 | lola.gomez@upct.es

 

Silvia Martínez

Silvia Martínez é profesora da UPCT. Doutora en Agronomía. As principais liñas de investigación baséanse na valorización de residuos orgánicos e industriais, rehabilitación ambiental de sitios degradados mediante técnicas de fitorremediación, sistemas de tratamento de augas residuais (humidais artificiais) e prácticas de manexo sustentable de solos.

Coordinador do WP5.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

 

Eva Lloret

Doutorado en Ciencias Ambientais. O meu principal interese de investigación centrouse na bioquímica do solo, as comunidades microbianas do solo, o ciclo de nutrientes, os xenes funcionais e as emendas orgánicas e os seus efectos nas plantas. Participo nos paquetes de traballo 2, 3 e 5 do SoildiverAgro, xa sexa realizando minería de datos (WP2) ou análises de laboratorio e bioinformáticos (WP3 e WP5).

+34 968 177 746 | eva.lloret@upct.es

 

Alicia Morugan

Doutorado en Ciencias Ambientais. A súa liña de investigación proporciona un resultado emerxente sobre a calidade do solo de solos agrícolas en rexións semiáridas.
O seu papel no proxecto SoildiverAgro é o desenvolvemento de enquisas e recompilación de información sobre desafíos e necesidades dos usuarios finais (WP2).alicia.morugan@upct.es

 

Irene Ollio

Licenciada en Bioloxía pola Universidade de Messina (Italia), Máster en Biotecnoloxía e Microbioloxía Aplicada pola Universidade de Messina (Italia) e un segundo Máster en Técnicas Avanzadas en Investigación e Desenvolvemento Agrícola e Alimentario pola UPCT (España). Actualmente investigadora da UPCT con bolsa outorgada polo proxecto SoildiverAgro.

Involucrada no WP3, WP4 e WP5.

+39 3473 809 888 | Irene.ollio@upct.es

 

Raúl Zornoza Belmonte

Doutorado en Ciencias Ambientais. Experto en calidade e degradación do solo, diversidade microbiana do solo, dinámica da materia orgánica e prácticas de manexo sostible do solo.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024