Universidade de Vigo (Uvigo)

A Universidade de Vigo (UVigo) é unha institución pública educativa e científica fundada en 1990.

As súas 27 facultades están distribuídas en tres campus (Vigo, Ourense e Pontevedra); todos eles situados no sur de Galicia e próximos á fronteira Galicia-Portugal. Na actualidade, máis de 30000 estudantes están matriculados nesta universidade e máis de 1000 profesores compoñen o corpo académico. Con todo, a educación é só unha das misións desta universidade. O desenvolvemento dunha forte e intensa labor investigadora na área ambiental e agroalimentaria é un dos obxectivos estratéxicos da universidade, en vinculación co seu Campus da auga en Ourense.

Sitio Web

 

Carmen Seijo Coello

Carmen Seijo é profesora da Universidade de Vigo (España). A súa actividade investigadora no proxecto refírese á mellora dos sistemas de apoio á toma de decisións utilizando aerobioloxía, para reducir o uso de funxicidas en cultivos agrícolas e evitar danos ambientais.

mcoello@uvigo.es

 

David Fernández Calviño

Investigador do Departamento de Bioloxía Vexetal e Edafoloxía da Universidade de Vigo. Ten unha licenciatura en Agricultura e Silvicultura (2001 e 2004) e un doutoramento en Ciencias do solo (2008). As súas liñas de investigación céntranse na calidade do solo, na dinámica de contaminantes orgánicos e inorgánicos e na bioquímica/ microbioloxía do solo.

Coordinador do proxecto, membro do consello de administración do proxecto, membro do consello científico e líder do WP1.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

 

Elena Rivo López

Elena Rivo-López, doutora en Dirección de Empresas, é Profesora Titular do Departamento de Organización Empresarial e Marketing da Universidade de Vigo. A súa principal liña de investigación céntrase no estudo da empresa familiar desde múltiples perspectivas: economía circular, creación de valor, goberno corporativo, responsabilidade social corporativa, perspectiva de xénero, finanzas, recursos humanos, emprendemento, oficina familiar,… Esta actividade ligada á empresa familiar non se limita exclusivamente ao campo das publicacións; como codirectora da Cátedra de Empresa Familiar da Universidade de Vigo, tamén organiza seminarios, talleres, mesas redondas e xestiona proxectos de grao sobre empresa familiar. Ela estará involucrada no WP6 do SoilDiverAgro.

+34 988 368 734 | rivo@uvigo.es

 

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz é Profesor Titular da Facultade de Ciencias (UVIGO). O alcance da súa investigación é avaliar a alteración das funcións do solo, principalmente aquelas que dependen das súas propiedades físico-químicas, como consecuencia da intensificación das actividades antropoxénicas que conducen á contaminación do solo por contaminantes como metais pesados, pesticidas, contaminantes emerxentes, etc. En SoildiverAgro, está involucrado en diferentes tarefas dos WP7 e WP8.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

 

Manuel Arias Estévez

Catedrático do Departamento de Bioloxía Vexetal e Edafoloxía (Universidade de Vigo). Implicación nos WP1, WP3 e WP5. Responsable do WP3 (Uvigo). Responsable da caracterización xeral do solo e da contaminación do solo.

+34 988 368 899 | mastevez@uvigo.es

 

María Fernández González

Doutora en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Universidade de Vigo, España, 2011. Investigación en Aerobioloxía e Fenoloxía de cultivos de vide e oliveira, influencia do cambio climático en cultivos e especies, estado fitosanitario das plantas e modelos preditivos do inicio das fases fenolóxicas dos cultivos, e predición da vendima.

+34 988 368 912 | mfgonzalez@uvigo.es

 

María Jesús Iglesias Briones

María J.I. Briones (Doutora en Ciencias Biolóxicas) é actualmente catedrática de Bioloxía Animal na Universidade de Vigo (España) con especial interese no papel funcional da fauna do solo nos ecosistemas terrestres no contexto do cambio climático. En particular, estiven tratando de cuantificar os cambios na biodiversidade do solo e as súas posibles implicacións para os servizos dos ecosistemas que gobernan (é dicir, produción vexetal sostible, secuestro de carbono do solo, mitigación de gases de efecto invernadoiro, regulación hidrolóxica). Para lograr isto, desenvolvín un perfil de investigación sólido sobre taxonomía e ecoloxía de diferentes organismos do solo.

mbriones@uvigo.es

 

Miguel Fernández Calviño

Enxeñeiro Técnico Forestal pola Universidade de Santiago de Compostela, Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola Universidade de Vigo. Actualmente traballa no proxecto SoildiverAgro na Universidade de Vigo.

miguel.fernandez.calvino@gmail.com

 

Miguel Rodríguez Méndez

Doutorado en Economía, proporciona experiencia en economía ambiental sobre enerxía e cambio climático, e temas de economía circular: indicadores de eficiencia de recursos para empresas, sectores ou países (por exemplo, intensidade, produtividade, nivel de circularidade). Tamén proporciona experiencia en avaliación ambiental a través da análise de custo-beneficio (por exemplo, avaliación económica dos impactos ambientais estimados por LCA). Por último, é un experto en modelización económica en canto ao impacto e deseño de políticas ambientais (por exemplo, CGE, econometría, etc.). Está involucrado no WP6 do proxecto SoildiverAgro.

+34 988 368 760 | miguel.r@uvigo.es

 

Mónica Villanueva Villar

Doutora en Economía e Dirección de Empresas, é Profesora Titular do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Vigo, onde desenvolve a súa docencia en materias tanto de grao como de posgrao. Especializouse en temas de empresa familiar e economía circular, participou en proxectos financiados en convocatorias públicas así como ten publicacións en revistas, libros, asistencia a congresos, organización de cursos e presentacións en diversas entidades. Na actualidade tamén participa en proxectos de economía circular. Ela estará involucrada no WP6 do SoildiverAgro. Coordinadora do grao en Administración e Dirección de Empresas na Facultade de Administración e Dirección de Empresas e Turismo (Universidade de Vigo), abril de 2019 á actualidade.

monicavv@uvigo.es

 

Paul Swagemakers

Paul Swagemakers está no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo e é doutor en Ciencias Sociais pola Universidade de Wageningen. A súa investigación céntrase na economía circular, a agricultura e o desenvolvemento rural, con especial atención á xestión dos recursos naturais e a innovación social. Está involucrado no WP6 sobre avaliación ambiental e socioeconómica da xestión e conservación da biodiversidade do solo.

+34 988 368 773 | paul.swagemakers@uvigo.es

 

Nadin Ozceli

Candidata a doutoramento en Economía Circular na Facultade de Economía da Universidade de Vigo (España). O principal interese da súa investigación é a avaliación de indicadores de eficiencia dos recursos, en particular os indicadores de eficiencia da auga, para o desenvolvemento de políticas na industria alimentaria e proporcionar unha guía para mellorar a eficiencia da auga para unha economía máis circular. Estará involucrada no WP6 do SoildiverAgro.

nozcelik@uvigo.es

 

Raquel Vázquez Blanco

Licenciada en Química pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agraria e Ambiental e, na actualidade, estudante de doutoramento na Universidade de Vigo. Investigación sobre contaminación do solo.

+34 607 331 422 | raquel.vazquez.blanco@uvigo.es

 

Paula Pérez Rodríguez

Doutora en Ciencias do Solo e Investigadora Postdoutoral da Universidade de Vigo. Os seus principais intereses de investigación céntranse no estudo de nutrientes e contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, no sistema planta-rizosfera-solo. Mecanismos de degradación de contaminantes orgánicos e interaccións do ciclo de nutrientes descifrados mediante fraccionamento de isótopos estables. Participa en WP2, WP3 e WP5 do SoildiverAgro.

paulaperezr@uvigo.es

 

Olga Escuredo Pérez

Olga Escuredo é profesora da Universidade de Vigo. As súas principais liñas de investigación baséanse na caracterización fisicoquímica e a orixe botánica dos produtos apícolas, os sistemas de apoio á decisión como parte do manexo de enfermidades dos cultivos e a estimación da calidade dos produtos alimenticios mediante a tecnoloxía NIR.
+34 988 387 076 | oescuredo@uvigo.es

 

Manuel Conde Cid

Licenciado en Ciencias Ambientais e, actualmente, estudante de doutoramento na Universidade de Vigo. Experiencia en investigación sobre química do solo, contaminantes emerxentes no medio ambiente (especialmente antibióticos) e valorización de residuos orgánicos e industriais para a protección e remediación da auga e o solo.

+34 988 387 071 | manconde@uvigo.es

 

Francisco Javier Rodríguez Rajo

O Dr. F. Javier Rodríguez Rajo é Catedrático da Facultade de Ciencias (UVIGO). O ámbito da súa investigación é a Aerobioloxía aplicada á medicina e a agricultura, Fenoloxía, Fitopatoloxía, Cambio climático e Agronomía.

A súa implicación no proxecto será para desenvolver modelos para reducir o uso de funxicidas en cultivos agrícolas e evitar as lesións en plantas mediante o uso de biosensores como a carga de esporas na atmosfera do cultivo.

+34 988 387 193 | javirajo@uvigo.es

 

Flora Alonso Vega

Licenciada e Doutora en Bioloxía. Profesora titular do Departamento de Ciencias Vexetais e do Solo da Universidade de Vigo. A experiencia de investigación en avaliación de recursos do solo centrouse principalmente na contaminación, dispoñibilidade, fraccionamento e especiación de metais pesados do solo.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

 

Estefanía González Fernández

Licenciada en Ciencias Ambientais pola Universidade de Vigo, galardoada co Premio á Traxectoria Excepcional 2015 da Comunidade Autónoma de Galicia, e o Premio Extraordinario Fin de Grao na carreira de Ciencias Ambientais do curso 2014/2015 da Universidade de Vigo. Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola Universidade de Vigo. Estudante de doutoramento no programa de Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria da Universidade de Vigo. Profesora da Facultade de Ciencias do Campus Ourense (Universidade de Vigo) en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental, e Aerobioloxía a través da bolsa predoutoral FPU do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, España.
As liñas de investigación céntranse no manexo integrado de pragas de enfermidades fúnxicas mediante métodos aerobiolóxicos e inmunoenzimáticos, e modelos preditivos de rendemento de cultivos baseados en estudos de pole.

+34 988 368 912 | estegonzalez@uvigo.es

 

Diego Soto Gómez

Doutor en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria pola Universidade de Vigo (España). Investigador en ciencias ambientais, física de solos, redes porosas, tomografía computarizada, modelado de transporte de solutos e partículas, teoría da percolación e fractalidade. Participante no WP1: Coordinación do consorcio e xestión de proxectos, WP3: Avaliación da biodiversidade do solo nos sistemas de cultivo europeos e WP8: Comunicación, difusión, explotación e participación das partes interesadas.

disoto@uvigo.es

 

Claudia Campillo Cora

Estudante de doutoramento na Universidade de Vigo, licenciada en Ciencias Ambientais e Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental. Experiencia investigadora en bioloxía e química de solos, caracterización de solos, metais pesados no medio ambiente e valorización de residuos da industria alimentaria.

+34 988 387 071 | ccampillo@uvigo.es

 

Alba Piña Rey

Estudante de doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria. Investigación sobre a avaliación dos impactos do cambio climático na vide e os cambios en áreas aptas para a viticultura en todo o mundo, considerando factores como variacións na produción de pole, parámetros fenolóxicos e aerobiolóxicos que poden afectar o crecemento e desenvolvemento das plantas ou o rendemento e a calidade dos cultivos (WP3, WP5). Ademais, manexo integrado de pragas neste cultivo, minimizando así o uso de pesticidas e os seus efectos (WP5).

+34 988 368 912 | apina@uvigo.es

 

Vanesa Santás Miguel

Licenciada en Bioloxía e Ciencias Ambientais. Estudante de doutoramento na Universidade de Vigo. A súa principal liña de investigación é a microbioloxía do solo, especialmente as comunidades bacterianas (crecemento bacteriano e actividade encimática) e o efecto dos contaminantes emerxentes sobre as bacterias do solo (especialmente os antibióticos veterinarios).

+34 988 387 071 | vsantas@uvigo.es

 

Melissa Méndez López

Licenciada en Ciencias Ambientais e, actualmente, estudante de doutoramento na Universidade de Vigo (España). Experiencia investigadora en química de solos e análises de niveis de contaminación presentes en vexetación e mostras de solo.

memendez@uvigo.es

 

Cris Álvarez Esmorís

Licenciada en Ciencias Ambientais e, actualmente, estudante de doutoramento na Universidade de Vigo. Experiencia investigadora en química do solo e contaminación ambiental.

cralvarez@uvigo.es

 

Laura Meno Fariñas

Grado en Enxeñaría Agrícola e máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental pola UVIGO.Estudante de doutoramento no programa de Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria da UVIGO, colabora na docencia de materias como Botánica, Bioloxía e Hortifruticultura a través da bolsa predoutoral FPU do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de España. Recibiu o Premio Extraordinario Fin de Grao en Enxeñería Agraria 2016/2017 da UVIGO, o Premio ao mellor expediente do grao de Enxeñería Agraria da UVIGO, o Premio ao mellor expediente da Comunidade Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia) e o primeiro premio na rama de enxeñería nos Premios nacionales de fin de carreira 2016/2017 que concede o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de España.

A súa actividade investigadora versa sobre a mellora de sistemas de apoio á toma de decisións ( Decision Support Systems, DSS) no cultivo da pataca para enfermidades como Mildiu e Alternaria, empregando a meteoroloxía, a aerobioloxía, a fenoloxía, as observaciones sobre o progreso da enfermidade nas prantas e os rendementos. O seu obxectivo é axustar modelos de predicción de enfermidades que permitan reducir o uso de funxicidas en cultivos agrícolas sen comprometer os rendementos nin a saúde ambiental.

+34988387084 | laura.meno@uvigo.es

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024