De bodembiodiversiteit in Europese agro-ecosystemen herstellen of verrijken om hun stabiliteit en veerkracht te bevorderen, externe inputs te verminderen en de groeiprestaties van gewassen te verbeteren

SLUIT JE AAN BIJ DE SOILDIVERAGRO GEMEENSCHAP

SoildiverAgro

SOILDIVERAGRO IS ACTIEF IN 6 GEOGRAFISCHE GEBIEDEN, WAAR 15 VELDPROEVEN UITGEVOERD WORDEN ROND 3 GEWASSEN (AARDAPPELEN, TARWE EN VOLLEGRONDSGROENTEN), IN MONOCULTUUR OF AANGEPASTE ROTATIES, IN INTENSIEVE, EXTENSIEVE EN BIOLOGISCHE SYSTEMEN.

SLUIT JE AAN BIJ DE SOILDIVERAGRO GEMEENSCHAP

SoildiverAgro

SOILDIVERAGRO IS EEN MULTI-ACTOR PROJECT DAT VERBINDING NASTREEFT MET 4 GROEPEN: SOILDIVERAGRO PARTNERS, EXTERNE ADVIESRAAD, GEMEENSCHAPPEN VAN PRAKTIJKMENSEN EN ANDERE BELANGHEBBENDEN

SLUIT JE AAN BIJ DE SOILDIVERAGRO GEMEENSCHAP

SoildiverAgro

 

 


 

NieuwsberichtenPartners


Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024