Gemeenschap van praktijkmensen

De SoildiverAgro gemeenschap van praktijkmensen met als bedoeling ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen over het belang van bodembiodiversiteit en de link met productie en ecosysteemdiensten, is gelanceerd. 

Bekijk hier onze leden: 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024