Veldproeven

Klik hier om de afbeelding weer te geven

SoildiverAgro is ingedeeld in 8 werkpakketten waarin de belangrijkste technische activiteiten zijn omschreven. In 6 geografische gebieden zullen 15 veldproeven worden uitgevoerd om beter te kunnen begrijpen hoe bodemorganismen nuttig kunnen zijn voor de opname van hulpbronnen, de groei van planten en de verbetering van hun gezondheid.

In de veldproeven wordt gewerkt rond 3 verschillende gewassen (aardappelen, tarwe en groenten) in monocultuur of vruchwisseling.

De informatie uit de veldproeven, zal nieuwe kennis opleveren over de gunstige effecten van genetische en functionele bodembiodiversiteit (micro- en macro-organismen) op de productie van gewassen. De informatie zal daarnaast bijdragen tot het formuleren van biodiversiteitsdoelstellingen voor de bodem en het uitwerken van voorstellen om bodembiodiversiteit meer te integreren in landbouwpraktijken.

Lijst van veldproeven

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024