Disclaimer en copyright

Disclaimer

Deze website is voortdurend in ontwikkeling en een deel ervan kan door de auteurs worden gewijzigd of verwijderd. De informatie die op de website van het SoildiverAgro project verschijnt, heeft een proces doorlopen dat de kwaliteit ervan garandeert. De projectleden staan echter niet in voor de integriteit, nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens.

Noch de Europese Commissie, noch het SoildiverAgro project kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de gegevens op het web. De links op de SoildiverAgro-website vallen buiten het project en dus buiten haar verantwoordelijkheid.

De op deze website beschikbare gegevens en rapporten zijn gegenereerd tijdens het SoildiverAgro-project, en de leden zijn daarvoor verantwoordelijk. De Europese Commissie draagt geen verantwoordelijkheid.

Het is mogelijk dat de website fouten bevat. Als u er ontdekt, aarzel dan niet om ons contact te contacteren, zodat we ze kunnen verhelpen.

Dit is een disclaimer van de SoildiverAgro project website. Indien een van de secties niet legaal of correct is, beïnvloedt dat de geldigheid van een andere sectie niet.

 

Auteursrecht, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

De website van het Europese SoildiverAgro project is een onderdeel van het SoildiverAgro project, gefinancierd door de Europese Commissie, onder het HORIZON 2020 kaderprogramma, Contract Nummer: 817819), en is daarom beschermd door de wetgeving op het auteursrecht. Het volledige eigendom en het auteursrecht van alle gegevens, informatie en methodologieën op deze website zijn voorbehouden.

Het SoildiverAgro-project is ontwikkeld met het doel te bestuderen hoe een reeks factoren de biodiversiteit in de bodem beïnvloedt, maar ook met het doel de verkregen resultaten te communiceren, te verspreiden en toegankelijk te maken. Daarom mag, tenzij anders bepaald, de inhoud van de Website voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

  1. De gebruikers van het projectmateriaal (gegevens, informatie, documenten, enz.), moeten een verwijzing toevoegen naar de auteurs van dit materiaal, alsook naar het SoildiverAgro project in het algemeen.
  2. Als er te veel materiaal van SoildiverAgro wordt gebruikt, moet het co-auteurschap van de voorgestelde publicatie of het voorgestelde werk aan SoildiverAgro worden aangeboden. In dit geval zullen de projectpartners beslissen of zij geïnteresseerd zijn in deelname, dan wel of zij de publicatie toestaan.
  3. De auteurs van elke publicatie die verwijst naar SoildiverAgro moeten een kopie van het document of een referentie sturen naar het e-mailadres van de projectcoördinator (davidfc@uvigo.es).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers die informatie van het Web gebruiken, blijven anoniem, tenzij de gebruiker anders aangeeft en toestemming geeft. Het gebruik van postadressen, telefoonnummers, faxnummers of e-mailadressen voor marketingdoeleinden (spam) is niet toegestaan.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024