Projectbestuur

Project Management Team (PMT)

Project Coördinator

David Fernández Calviño

Onderzoeker aan het departement Plantenbiologie en Bodemkunde van de Universiteit van Vigo. Hij heeft een bachelordiploma in land- en bosbouw (2001 en 2004), en een doctoraat in bodemkunde (2008). Zijn onderzoeksexpertises zijn bodemkwaliteit, dynamiek van anorganische en organische verontreinigende stoffen en bodembiochemie/microbiologie.

Project coördinator, lid van het projectbestuur, lid van de Wetenschappelijke Raad en WP1 leider.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

UVIGO

Xerente do proxecto

Manuel Román

Bachelor in economie en MBA aan het EOI (‘industrial organizational School’) en postdoctorale studies aan de Zweedse School voor Economie (HANKEN). Hij heeft een lange ervaring als leider van internationale projecten, business development, veranderingsmanagement, innovatieprocessen. Hij richtte het bedrijf CONTACTICA op in 2004 en is de huidige algemeen directeur van het bedrijf waar hij projecten op het gebied van innovatie coördineert, ontwikkelt en uitvoert, voornamelijk voor traditionele industrieën. Deelname aan WP1, hulp bij het beheer van het project, en WP8.

Manuel.roman@contactica.es

CONTACTICA

 

Regionale Coördinators

Coördinator Zuid-Middellands zeegebied

Raúl Zornoza

Doctor in de milieuwetenschappen. Deskundige op het gebied van bodemkwaliteit en -degradatie, bodem microbiële diversiteit, dynamiek van organisch materiaal en duurzame bodembeheerpraktijken.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

UPCT

Coördinator Regio Lusitania

Paula Pérez Rodríguez

Doctor in de Bodemkunde en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Vigo. Haar onderzoek is gericht op de studie van nutriënten en verontreinigende stoffen, zowel organische als anorganische, en in het plant-rhizosfeer-bodemsysteem. Afbraakmechanismen van organische verontreinigende stoffen en interacties in de nutriëntencyclus worden ontcijferd door middel van stabiele isotopenfractionering. Deelname aan WP2, WP3 en WP5 van SoildiverAgro.

paulaperezr@uvigo.es

UVIGO

Coördinator Centraal Atlantisch gebied

Lieven Waeyenberge

Senior onderzoeker bij het ILVO, met expertise in moleculaire diagnostiek van plant-parasiterende en entomopathogene nematoden. In dit verband werkte hij samen met verschillende internationale onderzoeksgroepen om te helpen bij het oplossen van diagnostische problemen. Sinds enkele jaren is zijn aandacht verschoven naar amplicon-sequencing (een ‘Next Generation Sequencing’ techniek) om nematodengemeenschappen in de bodem te karakteriseren. Nematodengemeenschappen worden beschouwd als geschikte bio-indicatoren voor de gezondheid van ecosystemen.

Lid van het projectbestuur en de Wetenschappelijkle Raad, regionaal coördinator Centraal Atlantisch gebied en WP3 leider. Betrokken bij WP2, WP4, WP5, WP7 en WP8.

lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

ILVO

Coördinator Continentaal-gebied

Stefan Schrader

Stefan Schrader is plaatsvervangend hoofd van het Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig, Duitsland, en leider van de werkgroep Bodemzoölogie. Hij is hoogleraar bodembiologie en bodemecologie aan de Technische Universiteit van Braunschweig. Zijn onderzoeksactiviteit spitst zich toe op de functionele diversiteit van de bodemfauna en de levering van ecosysteemdiensten in landbouwsystemen. Regionaal coördinator: Continentaal-gebied.

Co-verantwoordelijke WP5.

stefan.schrader@thuenen.de

Thünen Institute

Coördinator ‘Nemoral’ gebied

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy

Doctor in de akkerbouw, geassocieerd hoogleraar bodemkunde aan de Estse universiteit voor biowetenschappen, leerstoel bodemkunde. Voornaamste onderzoeksgebieden houden verband met bodemkunde en bodembiodiversiteit, planten-bodem-interacties. EULS-onderzoeker in het SoildiverAgro-project, WP2-leider en betrokken bij verschillende WP’s.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

EULS

Coördinator Boreaal-gebied

Krista Peltoniemi

Doctor (PhD) Krista Peltoniemi is een senior wetenschapper en heeft expertise op het gebied van bodemmicrobiomen. Ze heeft ervaring met studies van bodemmicrobiële gemeenschappen (schimmels, bacteriën, actinobacteriën, methanogene archaea en methanotrofe bacteriën), hun diversiteit na milieuveranderingen en hun relaties in verschillende omgevingen. Haar belangrijkste taak is om op te treden als regionaal coördinator voor de Boreale regio namens alle Finse partners Luke, Petla, Kilpiä en Tyynelä farms. Ze is betrokken bij alle WPs, en haar expertise zal gebruikt worden in de microbiologische analyses van de bodem in WP3 en WP5.

Regionaal coördinator van de boreale regio, plaatsvervangend coördinator van WP3.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

LUKE

 

Andere leden van het PMT

Coördinator van de strategie voor communicatie, verspreiding en exploitatie

Tamara Rodríguez Silva

Diploma Journalistiek van de Universiteit San Pablo CEU (Madrid, Spanje), PGCert. in Audiovisuele Communicatie, en PGCert. in Patenten, Handelsmerken, Auteursrecht en Mededinging, beide van de Universiteit van Santiago de Compostela (USC, Spanje).

MSc. in Bedrijfscommunicatie van de Universiteit van La Coruña (UDC, Spanje) en MSc. in Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Nationale Universiteit voor Afstandsonderwijs en de Universiteit Jaume I Castellón (UNED en UJI, Spanje). Gecertificeerd door GRI volgens de G4-richtlijnen voor verslaglegging.

Deskundige op het gebied van communicatie, innovatie en duurzaamheid met meer dan 10 jaar ervaring in consultancy betreffende ondernemerschap, cultuur, Europese fondsen bij publieke en private entiteiten met de nadruk op de ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Tamara werkte voordat zij in september 2019 bij FEUGA werd aangesteld, bij verschillende media en meer recentelijk bij ACIS (Galicisch Agentschap voor kennis en gezondheidsinnovatie) en GAIN (Galicisch Agentschap voor Innovatie). Zij is tevens lid van ANIS (Spaanse vereniging gezondheidsjournalisten).

Europees project manager bij FEUGA.

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

FEUGA

Communicatie Manager

Nuria Rodríguez Aubó

Manager technologieoverdracht in EU-programma’s bij FEUGA. B.Sc. in wiskunde en Msc. (Eng) in Hernieuwbare Energie met ervaring in ‘Big Data analytics’ gebaseerd op neurale netwerkmodellen voor het voorspellen van de energievraag tijdens eerdere activiteiten bij Gas Natural. Daarnaast heeft ze meer dan 10 jaar ervaring met het voorbereiden en beheren van Europese projecten, met specifieke aandacht voor coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA) en O&O&I-regelingen, waaronder betrokkenheid van belanghebbenden, eindgebruikers, methodologieën voor een multi-actorbenadering, ontwerp en beheer van open oproepen, en de implementatie van het RRI-perspectief. In deze zin heeft zij meegewerkt aan meer dan 20 Europese projecten sinds 2007.

+34 672 033 111 | nrodriguez@feuga.es

FEUGA

Disseminatie Manager

Ánxela Montero

Afgestudeerd in Bedrijfskunde aan de Universiteit van Santiago de Compostela. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van kennisoverdracht en is directeur van het Bureau voor de overdracht van onderzoeksresultaten van Feuga. Momenteel houdt zij zich bezig met het administratief en financieel beheer van H2020-, Interreg- en Erasmus+-projecten. Zij bevordert en bereidt ook regionale en nationale projecten voor, met name in verband met operationele groepen op het gebied van agrovoeding en bosbouw, en coördineert en voert activiteiten uit op het gebied van communicatie, innovatie en overdracht. Voorheen was zij territoriaal directeur van Feuga in Vigo en directeur van ‘Foundation’s Department of Dissemination and Knowledge Transfer’, waar zij het beheer van projecten tussen universiteiten en bedrijven coördineerde en projecten en initiatieven voor de verspreiding van de resultaten van de drie Galicische universiteiten opstartte en uitvoerde. Zij beheerde en nam ook deel aan projecten van eerdere kaderprogramma’s van de Europese Unie.

Project beheerder bij FEUGA.

+34 669 166 618 | amontero@feuga.es

FEUGA

Exploitatie manager

Nuria Valdés

Bachelor in de milieuwetenschappen, met verschillende jaren ervaring in milieuadvies. Ze heeft deelgenomen aan het beheer van verschillende milieu- en O&O-projecten (H2020), zowel nationaal als internationaal, op vlak van economische middelen en human resources, deadlines, administratieve taken en het bereiken van de doelstellingen, op basis van key performance indicatoren (BSC-methodologie). Betrokken bij WP1 en WP8.

nuria.valdes@contactica.es

CONTACTICA

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024