Werkpakket 1

Werkpakket 1 (WP1): Consortium coördinatie en project management


Leider: UNIVERSITEIT VAN VIGO (Spanje)
D. Fernández Calviño.

Adjunct-Leider: CONTACTICA (Spanje)

De projectleiding en –coördinatie zorgt voor een duidelijke beheerstructuur en -procedures om een doeltreffend beheer en een doeltreffende technische coördinatie van het project te waarborgen, en voor sterke communicatie binnen het consortium en externe interacties.

WP1 is gekoppeld aan alle WP’s en partners.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Procedures en structuren voor projectbeheer vastleggen met het oog op een doeltreffend projectbeheer.
  • Correcte en passende wetenschappelijke coördinatie om ervoor te zorgen dat alle projectdoelstellingen duidelijk zijn omschreven en efficiënt worden bereikt.
  • Ervoor zorgen dat de projectactiviteiten worden uitgevoerd met efficiënt gebruik van middelen, tijd en budget. Risico’s vaststellen en indien nodig corrigerende actieplannen opstellen.
  • Efficiënt financieel en juridisch beheer.
  • Adequate coördinatie tussen SoildiverAgro en andere verwante projecten en de Europese Commissie.
  • Gendergelijkheid binnen het project verzekeren.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024