Werkpakket 4

Werkpakket 4 (WP4): Beste methoden voor de evaluatie van de biodiversiteit in de bodem


Leider: UNIVERSITEIT VAN KOPENHAGEN (Denemarken) K.K. Brandt

Adjunct-leider: EV-ILVO (België)

In WP4 ontwikkelen we nieuwe methoden en bijhorende protocollen om de biodiversiteit in de bodem te beoordelen.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Implementeren en verder optimaliseren van een nieuwe high-throughput kwantitatieve PCR (HT-qPCR) chip voor de gelijktijdige kwantificering van 64 functionele microbiële genen die van cruciaal belang zijn voor de biogeochemische cycli van C, N, P en S in de bodem.
  • Implementeren en verder optimaliseren van tests om de biodiversiteit van nematoden in bodems te bepalen via een moleculaire methode (NGS-gebaseerde DNA-metabarcoding).
  • Optimaliseren van een op FTIR-spectroscopie gebaseerde chemometrische benadering voor high-throughput monitoring van veranderingen in bodembiodiversiteit.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024