Werkpakket 7

Werkpakket 7 (WP7): Strategieën en instrumenten voor duurzaam gewasbeheer ontwikkelen


Leider: UNIVERSITEIT VAN VIGO (Spanje)
J.C. Nóvoa Muñoz

Adjunct-leider: TECHNISCHE UNIVERSITEIT VAN CARTAGENA (Spanje)

In WP7 analyseren we alle projectresultaten in hun geheel. We geven aanwijzingen hoe de resultaten van SoildiverAgro gebruikt kunnen worden in de praktijk en hoe ze kunnen worden ingezet in Europees beleid.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Operationele doelstellingen voor bodembiodiversiteit vastleggen, voor het veld tot het regionale niveau.
  • Richtlijnen en instrumenten ontwikkelen voor de beste teeltsystemen en landbouwpraktijken.
  • Aanbevelingen opstellen om het Europees landbouw- en milieubeleid aan te passen met het oog op betere biodiversiteit in de bodem.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024