Werkpakket 8

Werkpakket 8 (WP8): Communicatie, verspreiding, exploitatie en het betrekken van belanghebbenden.


Leider: FEUGA (Spanje). Tamara Rodríguez

Adjunct-leider: CONTACTICA S.L. (Spanje)

Met dit werkpakket verzorgen we een vlotte en efficiënte communicatie over het project, met de juiste kanalen voor de overdracht van kennis, en een op maat gesneden verspreidings- en benuttingsstrategie. Participatie en dialoog met belanghebbenden en andere netwerken zijn daarbij essentieel. We volgen dan ook een multi-actor benadering.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • De communicatiestrategie van het project bepalen, implementeren en evalueren.
  • De SoildiverAgro webpagina, die de belangrijkste verbinding vormt tussen het project en zijn doelpubliek (alle belanghebbenden en het bredere publiek).
  • Potentiële belanghebbenden voor SoildiverAgro identificeren, hun betrokkenheid bij het project bevorderen en hun raadplegen om input te verzamelen om beter aan hun behoeften te voldoen.
  • Een op maat gemaakte en effectieve exploitatie- en verspreidingsstrategie ontwikkelen tijdens en na het project, ervoor zorgend dat deze in overeenstemming is met de exploitatie-eisen en intellectuele eigendomsrechten.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024