Partners

Het SoildiverAgro consortium bevat 22 partners van 7 EU landen.


Universiteiten

 


 

Onderzoekscentra

 


 

Ondernemingen

 


 

Niet-gouvernementele/non-profit organisaties

 


 

Landbouwbedrijven

 


 

Landbouworganisaties

 


 

Overheidsdiensten

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024