ASAJA

ASAJA logo

Sinds 1982 werkt ASAJA als een meer representatieve agrarische beroepsorganisatie voor de verdediging van de economische en professionele belangen van haar vennoten en voor de regionale landbouwsector in zijn geheel. Tot de doelstellingen van de vereniging behoren de vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van landbouwers, veeboeren en landbouwbedrijven; de opleiding van ondernemers, experten in de landbouw en hun werknemers; de verwerking van steun en subsidies; de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst voor landbouw, bosbouw en veeteelt; de deelname aan rondetafelgesprekken en forums als vertegenwoordiger op regionaal, nationaal en Europees niveau; verlenen van juridische bijstand aan haar vennoten; en het verlenen van alle noodzakelijke diensten voor de sociaal-economische ontwikkeling van haar vennoten en de regionale agro-voedingssector.

Website

 

Alfonso Gálvez Caravava

Licentiaat in de rechten en secretaris-generaal van ASAJA in de regio Murcia. Participerend aan ‘Citrus Producer Dilated trajectory’ ter behartiging van de belangen van boeren, veeboeren en landbouwbedrijven. Lid van de adviesorganen van het regionale bestuur van Murcia zoals de adviesraad van agrarische beroepsorganisaties, de regionale waterraad, de raad van het ‘Murcian Institute for Agri-Food Research’ (IMIDA) en de economische en sociale raad (CESRM). Lid van het Comité van bevoegde autoriteiten en van de vergadering van gebruikers van de ‘Confederación Hidrográfica del Segura’. Manager en coördinator van talloze projecten in verband met agrovoedingsinnovatie, technologieoverdracht, landbouw-opleiding en -training en duurzame landbouw.

+34 639 636 443 | agalvez@asajamurcia.com

 

Fuensanta López Bastida

Landbouwkundig ingenieur aan de UMH, verantwoordelijk voor de technische afdeling van Asaja Murcia sinds 2008. Expert in de organisatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PAC), in de bedrijfsplanning voor jonge landbouwers, beheer van verschillende maatregelen van de programma’s voor plattelandsontwikkeling. Beheer van samenwerkings-programma’s voor de technologische overdracht naar de sector, ontwikkeling van lesmateriaal, medewerker aan verschillende H2020-projecten, technicus van Supra-autonomische Werkgroepen.

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de experimenten van WP3 en WP5 voor ASAJA in het gebied Murcia (Zuid-Mediterraan). Implicatie in WP8.

+34 695 183 641 | tecnicoagricola@asajamurcia.com

 

Elizabeth Torrecillas Gracia

Senior Technicus in Administratie en Financiën. Hoofd van de economische afdeling van Asaja Murcia. Expert in economische rechtvaardigingen van het Europees Sociaal Fonds, Europese projecten H2020, Regionale Dienst voor Werkgelegenheid en Opleiding, Ministerie van Water, Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voorbereiding van projecten, audits, ontwikkeling van lesmateriaal, tutorials en evaluaties.

Administratief, boekhoudkundig en financieel beheer in het project (WP1). Ook betrokken bij WP7 en WP8.

+34 605 783 716 |administra@asajamurcia.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024