Estse Universiteit voor Biowetenschappen (EULS)

De missie van de Estse Universiteit voor Biowetenschappen is het garanderen van een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van plattelandsontwikkeling. De Estse Universiteit voor Biowetenschappen (IAES) is de enige universiteit in Estland waarvan de academische en onderzoeksprioriteiten liggen bij de duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van de menselijke samenleving, alsmede bij het behoud van erfgoed en omgeving.

Het Instituut voor Landbouw– en Milieuwetenschappen van de Estse Universiteit voor Biowetenschappen is verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, en onderwijs op universitair niveau in plantenteelt en plantenbiologie, tuinbouw, plantengezondheid, bodemkunde en agrochemie, landschapsecologie en -beheer, landschapsarchitectuur, biologische diversiteit en toegepaste hydrobiologie in Estland.

Het Instituut voor Economie en Sociale Wetenschappen is een Estlands onderwijs- en onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met vraagstukken in verband met de economische ontwikkeling van het platteland en sociale problemen op het platteland.

Sitio Web

 

Kaire Loit

MSc in tuinbouw en momenteel doctoraatstudent aan de Estse Universiteit voor Biowetenschappen, Instituut voor Landbouw- en Milieuwetenschappen. Haar onderzoek omvat plantenpathologie, gastheer-schimmel interacties en bodem agro-ecologie. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerp zijn cultivarspecifieke effecten op de diversiteit van wortel- en rhizosfeerschimmels bij aardappelen.

Kaire draagt bij aan WP2, WP3 en indien nodig aan andere WP’s.

+ 372 5664 2423 | Kaire.loit@emu.ee

 

Anne Poder

Doctor in landbouweconomie en management. Haar onderzoek is gericht op economische en sociologische bevragingen naar landbouw, ondernemerschap en plattelandsontwikkeling, en socio-economische evaluaties met zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen. Anne draagt bij aan WP6.

anne.poder@emu.ee

 

Marian Põldmets

Momenteel bezig met een Master in Tuinbouw aan de Estse Universiteit voor Biowetenschappen. Marian levert haar bijdrage aan WP2 en WP3 en zo nodig aan enkele andere WP’s.

marian.poldmets@emu.ee

 

Mari Ivask

DDoctor in de ecologie, hoofdspecialist aan de Estlandse Universiteit voor Biowetenschappen. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn bodeminvertebraten in natuurlijke en door de mens gemaakte habitats, waaronder akkerland en grasland. Haar onderzoek is gericht op relaties, processen en interacties in ecosystemen met betrekking tot bodemleven. Zij draagt bij aan WP3, WP5, WP6.

+372 5164546 | Mari.ivask@ttu.ee

 

Merrit Shanskiy

Merrit Shanskiy
Doctor in de akkerbouw, geassocieerd hoogleraar bodemkunde aan de Estlandse Universiteit voor Biowetenschappen, leerstoel bodemkunde. Voornaamste onderzoeksgebieden houden verband met bodemkunde en bodembiodiversiteit, planten-bodem-interacties. EULS-onderzoeker in het SoildiverAgro-project, WP2-leider en betrokken bij verschillende WP’s.

+372 731 3545 | merrit.shanskiy@emu.ee

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024