Galician Enterprise University Foundation (FEUGA)

De ‘Fundación Empresa Universidad Gallega’ (FEUGA) is een particuliere stichting zonder winstoogmerk in Galicië (NW-Spanje) met meer dan 30 jaar ervaring in technologieoverdracht tussen universiteit, bedrijfsleven en samenleving. FEUGA fungeert als het kennisoverdrachtbureau van de drie Galicische openbare universiteiten (Universiteit van Santiago de Compostela, Universiteit van A Coruña en Universiteit van Vigo) en werkt zo samen met meer dan 600 onderzoeksgroepen en 200 bedrijven in de regio.

De kwaliteit en het succes van onze diensten worden ondersteund door twee sleutelfactoren: de grote inzet en deskundigheid van ons multidisciplinair team en onze positie in Europa. Ons team van meer dan 20 professionals met uiteenlopende profielen, waaronder ingenieurs, natuurkundigen, wiskundigen, journalisten, politicologen en financiële en IPR-deskundigen, heeft meer dan 10 jaar ervaring met EU-projecten. Onze kantoren zijn gevestigd in Spanje (Santiago de Compostela, Vigo en A Coruña) en Brussel.

Website

 

Tamara Rodríguez Silva

Diploma Journalistiek van de Universiteit San Pablo CEU (Madrid, Spanje), PGCert. in Audiovisuele Communicatie, en PGCert. in Patenten, Handelsmerken, Auteursrecht en Mededinging, beide van de Universiteit van Santiago de Compostela (USC, Spanje). MSc. in Bedrijfscommunicatie van de Universiteit van La Coruña (UDC, Spanje) en MSc. in Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Nationale Universiteit voor Afstandsonderwijs en de Universiteit Jaume I Castellón (UNED en UJI, Spanje). Gecertificeerd door GRI volgens de G4-richtlijnen voor verslaglegging.

Deskundige op het gebied van communicatie, innovatie en duurzaamheid met meer dan 10 jaar ervaring in consultancy betreffende ondernemerschap, cultuur, Europese fondsen bij publieke en private entiteiten met de nadruk op de ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Tamara werkte voordat zij in september 2019 bij FEUGA werd aangesteld, bij verschillende media en meer recentelijk bij ACIS (Galicisch Agentschap voor kennis en gezondheidsinnovatie) en GAIN (Galicisch Agentschap voor Innovatie). Zij is tevens lid van ANIS (Spaanse vereniging gezondheidsjournalisten).

Europees project manager bij FEUGA

+34 608 025 546 | trodriguez@feuga.es

 

Nuria Rodríguez Aubó

Manager technologieoverdracht in EU-programma’s bij FEUGA. B.Sc. in wiskunde en Msc. (Eng) in Hernieuwbare Energie met ervaring in ‘Big Data analytics’ gebaseerd op neurale netwerkmodellen voor het voorspellen van de energievraag tijdens eerdere activiteiten bij Gas Natural. Daarnaast heeft ze meer dan 10 jaar ervaring met het voorbereiden en beheren van Europese projecten, met specifieke aandacht voor coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA) en O&O&I-regelingen, waaronder betrokkenheid van belanghebbenden, eindgebruikers, methodologieën voor een multi-actorbenadering, ontwerp en beheer van open oproepen, en de implementatie van het RRI-perspectief. In deze zin heeft zij meegewerkt aan meer dan 20 Europese projecten sinds 2007.

+34 672 033 111 | nrodriguez@feuga.es

 

Anxela Montero

Afgestudeerd in Bedrijfskunde aan de Universiteit van Santiago de Compostela. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van kennisoverdracht en is directeur van het Bureau voor de overdracht van onderzoeksresultaten van Feuga. Momenteel houdt zij zich bezig met het administratief en financieel beheer van H2020-, Interreg- en Erasmus+-projecten. Zij bevordert en bereidt ook regionale en nationale projecten voor, met name in verband met operationele groepen op het gebied van agrovoeding en bosbouw, en coördineert en voert activiteiten uit op het gebied van communicatie, innovatie en overdracht. Voorheen was zij territoriaal directeur van Feuga in Vigo en directeur van ‘Foundation’s Department of Dissemination and Knowledge Transfer’, waar zij het beheer van projecten tussen universiteiten en bedrijven coördineerde en projecten en initiatieven voor de verspreiding van de resultaten van de drie Galicische universiteiten opstartte en uitvoerde. Zij beheerde en nam ook deel aan projecten van eerdere kaderprogramma’s van de Europese Unie.

Project beheerder bij FEUGA.

+34 669 166 618 | amontero@feuga.es