FlächenAgentur Rheinland GmbH (FAR)

A FlächenAgentur Rheinland  GmbH (FAR) is opgericht in 2009. Als dochteronderneming van de Duitse Boerenbond adviseren wij grondbezitters, aannemers en gemeenten bij een ecologisch duurzame omgang met het open landschap en verbinden wij landbouw, milieubescherming en natuurbescherming met elkaar en met de wetenschap. Tot onze taken behoren de bemiddeling bij landelijke milieuprojecten en -initiatieven, de sectorale planning van effectregulering in het kader van de natuurbeschermingswetgeving en het zoeken en verwerven van geschikte terreinen voor wetenschappelijke vragen binnen het landelijke open landschap.

Website

 

David-Alexander Bind

David-Alexander Bind behaalde een master in teeltwetenschappen aan de universiteit van Bonn, Duitsland. In dienst van FAR ondersteunt hij projecten die landbouw, milieubescherming en natuurbehoud met elkaar verbinden. Hij is verantwoordelijk voor de volledige betrokkenheid van FAR bij het project, met de nadruk op communicatie met landbouwers, het organiseren van locaties voor bemonstering en casestudies in WP 5 in Duitsland (Continentaal-gebied). Hij zal de verbinding tot stand brengen tussen wetenschappers en landbouwers, d.w.z. tussen wetenschap en praktijk.

d.a.bind@flaechen-rheinland.de

 

Birte Tschentke

Birte Tschentke heeft een diploma Landbouw (diploma: Dipl. Ing. agr.) van de Universiteit van Bonn, Duitsland. Zij is projectleider binnen de ‘FlächenAgentur Rheinland’ en de ‘Rheinische Kulturlandschaft’. Zij heeft onder andere ervaring op het gebied van toegepaste landbouw, biodiversiteit en het uitvoeren en organiseren van veldproeven op boerderijen.

Hoofd van het project ten behoeve van FAR.

b.tschentke@flaechen-rheinland.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024