Inagro

Inagro is een praktijkgericht onderzoekscentrum gevestigd in de belangrijkste landbouwprovincie van Vlaanderen: West-Vlaanderen (België). Het is een verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen. Inagro heeft een directe band met tal van landbouwbedrijven, waarvan een groot aantal als proefbedrijf fungeren (zowel conventioneel als biologisch). Inagro beschikt ook over eigen proefvelden (38 ha waarvan 33% biologisch). Er wordt onderzoek gedaan in veel verschillende sectoren, waaronder: biologische landbouw, akkerbouw en glas-/openluchttuinbouw. Naast toegepast onderzoek is Inagro sterk in advies en communicatie naar landbouwers toe.

Website

 

Jasper Vanbesien

Master in de Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde. Onderzoeker in de biologische landbouw bij Inagro. Neemt deel aan WP1, 2, 3, 5, 7 en 8 en is verantwoordelijk voor veldproef 7 in WP5 van het SoildiverAgro project. Andere projecten waarbij hij betrokken is, gaan over bodemverdichting (regionaal), bemesting (regionaal) en teelttechnieken van Fabaceae (interregionaal).

jasper.vanbesien@inagro.be

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024