INORDE

INORDE is een bedrijf dat deel uitmaakt van Exma Deputación Provincial de Ourense, waarvan de taken zijn gebaseerd op de bevordering en verdediging van de economische structuur van Ourense..

Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro, dat deel uitmaakt van INORDE, is in 1998 opgericht om de agrarische sector in de provincie te adviseren. Vanwege onze ligging, richten we ons op ervaringen met granen, aardappelen en andere extensieve gewassen. Wij voeren bodemanalyses en bemestingsadviezen uit, bestrijden fytosanitaire problemen, zorgen voor transformatie en kwaliteit van landbouwproducten en al die zaken die de landbouwsector nodig heeft.

Website

 

María Muinelo

Meer dan 10 jaar adviseur en technisch raadgever aan landbouwers, vooral in thema’s met betrekking tot de juiste voeding voor de gewassen en hun relatie met het milieu. Bovendien, expert in de bepaling en de controle van plagen in aardappelvelden. Momenteel studeert hij “Master in Agri-Environmental and Agri-Food Sciences” aan de ‘Universidad Autonoma’ van Madrid. Recentelijk heeft hij deelgenomen aan verschillende Europese projecten zoals LIFE REGENERA LIMIA en PROMERCADO.

Betrokken bij WP2, WP3, en WP8. Rechtstreeks contact met belanghebbenden uit de landbouwsector. Coördinatie van activiteiten gericht op de technologische ontwikkeling van resultaten uit experimentele velden. Overdracht van informatie

lab.centroagrogandeiro@gmail.com

 

Kenia Anta

Meer dan 10 jaar adviseur en technisch raadgever aan landbouwers, vooral in thema’s met betrekking tot de juiste voeding voor de gewassen en hun relatie met het milieu. Bovendien, expert in de bepaling en de controle van plagen in aardappelvelden. Momenteel studeert hij “Master in Agri-Environmental and Agri-Food Sciences” aan de ‘Universidad Autonoma’ van Madrid. Recentelijk heeft hij deelgenomen aan verschillende Europese projecten zoals LIFE REGENERA LIMIA en PROMERCADO.

Betrokken bij WP1 en WP5. Opzetten, opsporen en begeleiden van proefvelden in het kader van de bestrijding van Globodera spp. in aardappelgewassen. Verrichten van bodem-, plant- en gewaskwaliteitsanalyses ter bepaling van de plaag en evaluatie van de resultaten.

lab.centroagrogandeiro@gmail.com

 

Agustín Álvarez

Landbouwer-ploegbaas. Hij werkt al meer dan 20 jaar als hoofd van veldproeven in de provincie Ourense.

 

Manuel Carlos López

Meer dan 10 jaar werkzaam als veldwerker. Zijn werk is gebaseerd op onderhoudstaken van veldproeven.

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024