MTÜPK

MTÜ Põllukultuuride klaster is een landbouwersorganisatie die in het leven is geroepen om milieuvriendelijke praktijken in de landbouw te ontwikkelen en te verspreiden. Een van de belangrijkste doelstellingen van de organisatie is bodembescherming: landbouwpraktijken die voedingsstoffen beter beschikbaar maken voor planten en het uitspoelen van voedingsstoffen naar het grondwater minimaliseren, het organisch materiaal in de bodem verhogen, bodemerosie verminderen, de pH-waarde van de bodem verbeteren en de activiteit van het bodemleven verhogen.

Website

 

Roosi Soosaar

Roosi Soosaar is oprichter en leider van MTÜ Põllukultuuride klaster en tevens landbouwer. Bachelor in de rechten en vijfde niveau (hoogste niveau) in plattelandseconomie aan de technische school in agronomie. Praktische ervaring in biologische en reguliere landbouw, akkerbouw, melkveehouderij en palingkwekerij. Op de eigen boerderijen wordt gebruik gemaakt van direct boren, groenbedekkers en zo veel als mogelijk biologische meststoffen. Bijna 100% van de akkers wordt bemest met behulp van remote sensing technologie om het uitspoelen van nutriënten naar het grondwater te verminderen. Praktische uitvoerder, geen wetenschapper.

Betrokken bij WP1, WP2, WP3, WP5, WP7 en WP8.

rose@soilprotection.earth

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024