Petla

PETLA is een private onderzoekseenheid in Finland die zich bezighoudt met aardappelonderzoek, -advies, -opleiding en -publicatie en wordt beheerd door de ‘Potato Research and Development Foundation’. Het onderzoeksstation is gevestigd in Ylistaro, Seinäjoki. De stichting wordt gesteund door de aardappelindustrie, zowel de zetmeel- als de consumptieaardappelindustrie.

Website
 
 

Marjo Hokka

Directeur Marjo Hokka, PhD (Dr. Sc. Agr. Plant Pathology) heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker in studies betreffende het planten-genoom en gewasbeschermingsmiddelen alsook in het testen van variëteiten. Zij heeft gewerkt bij MTT (tegenwoordig LUKE) als onderzoeker, en als onderzoeker en directeur in Landbouwstichting van Handel, ‘K-maatalous Experimental Farm’ voorafgaand aan Petla. Zij zal betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van casestudie 13 “Verhoging van de biodiversiteit in de bodem door applicatie van organisch materiaal uit bossen in aardappelteelten” en casestudie 15 “Gebruik van vanggewassen in akkers met primeuraardappelen”.

Hoofdverantwoordelijke namens Petla en betrokken bij taken WP5 en WP8.

+358 404 507 200 | marjo.hokka@petla.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024