POMONA

POMONA is een consumentgestuurd coöperatief agroforestrybedrijf dat een duurzaam landbouwbeheer toepast met respect voor de natuur (agro-ecologische landbouw), de consumenten (tevens eigenaars van het bedrijf) en de lokale producenten. Het concept streeft naar een perfect evenwicht tussen biodiversiteit, bestaande uit een volledig ontwikkeld ecosysteem enerzijds en anderzijds de productie van gewassen die een rendabel inkomen opleveren, volledig afgestemd op de behoeften van de consumenten, en dit op één landbouwbedrijf.

Website

 

Lieven Bauwens

Oprichter en voorzitter van Pomona vzw. Verantwoordelijk voor de opzet en het beheer van veldproef 9 (WP5).

pomonacoop@gmail.com | lievenbauwens@gmail.com

 

Tim De Roeck

Oprichter en voorzitter van Pomona cvba. Co-verantwoordelijke voor het beheer van veldproef 9 (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Stéphanie De Caluwé

3 jaar professioneel landbouwer met expertise in biologische landbouw en agroforestry, afstudeeropdracht bij Landwijzer over korte keten biologische landbouw met agroforestry elementen. Verantwoordelijk voor het onderhoud van veldproef 9 (WP5).

pomonacoop@gmail.com

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024