Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

Proefstation voor de Groenteteelt, PSKW (1963) is een praktijkgericht onderzoeksinstituut voor serre- en vollegrondsgroenten gevestigd in Sint-Katelijne-Waver, Vlaanderen, België. PSKW bevordert innovatie in nauw contact met telers die beslissen over (semi)veldproeven en communicatieactiviteiten. De PSKW-onderzoeksgroep heeft belangrijke expertise ontwikkeld op het gebied van water, bemesting, groentevariëteiten, energie, klimaatbeheer, IPM en biologische bestrijding, teeltsystemen, teelttechnieken, microbiële en chemische voedselveiligheid, automatisering en robotisering, en afvalbeheer.

Website

 

Sander Fleerakkers

Master in de Bio-ingenieurswetenschappen. Wetenschappelijk onderzoeker bij PSKW. Zijn onderzoeksactiviteit richt zich op de biologische teelt van vollegrondsgroenten en duurzame gewasbeschermingsmethoden. Deelname aan WP2 via interactie met de doelgroep, verantwoordelijk voor veldproef 8 in WP5, en bijdragen in WP7 en WP8.

sander.fleerakkers@proefstation.be

 

Joris De Nies

Master in de Bio-ingenieurswetenschappen. Wetenschappelijk onderzoeker bij PSKW en adviseur voor nutriëntenbeheer op basis van bodemstalen voor landbouwers. Onderzoekservaring in bemesting, bodemvruchtbaarheid, verschillende soorten meststoffen, bemestingstechnieken en irrigatie in groenten. Betrokken bij WP2, WP3, WP5, WP7 en WP8.

joris.de.nies@proefstation.be

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024