Thünen-Instituut (TI)

Het Thünen-Instituut (TI) is een onderzoekscentrum dat de wetenschappelijke basis legt en wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning biedt voor politieke besluitvorming over een breed scala van onderwerpen op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij. De economische, ecologische en technologische competenties kwalificeren TI om complexe wetenschappelijke vragen aan te pakken.

TI is in 2008 opgericht onder auspiciën van het Duitse federale ministerie van voedsel en landbouw.

Website

 

Martin Banse

Martin Banse is directeur bij het marktanalyse-instituut Thünen in Braunschweig, Duitsland. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met kwantitatieve analyses van het landbouwbeleid en de internationale handel. Hij heeft veel werk verricht op het gebied van analyse van de landbouwsector en kwantitatieve modellering, en heeft ruime ervaring in het werken met partiële en algemene evenwichtsmodellen, vooral op het gebied van bio-economie, internationale handel en landbouwbeleid.

WP6 Adjunct-leider

martin.banse@thuenen.de

 

Stefan Schrader

Stefan Schrader is plaatsvervangend hoofd van het Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig, Duitsland, en leider van de werkgroep Bodemzoölogie. Hij is hoogleraar bodembiologie en bodemecologie aan de Technische Universiteit van Braunschweig. Zijn onderzoeksactiviteit spitst zich toe op de functionele diversiteit van de bodemfauna en de levering van ecosysteemdiensten in landbouwsystemen. Regionaal coördinator: Continentaal-gebied.

Co-verantwoordelijke WP5.

stefan.schrader@thuenen.de

 

Christine van Capelle

Christine van Capelle is wetenschapper in de werkgroep structurele en functionele bodemzoölogie aan het Thünen-Institut für Biodiversität in Braunschweig, Duitsland. Haar onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de analyse en beoordeling van bodembiodiversiteit en de rol daarvan bij het vervullen van functies en het leveren van ecosysteemdiensten in agro-ecosystemen. Een belangrijk aandachtspunt is de evaluatie van het bioregulerend potentieel van de bodemfauna in het kader van de zelfregulering van landbouwgronden

christine.vancapelle@thuenen.de

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024