Tyynela

Tyynelä is een particuliere boerderij in Zuidoost-Finland, die wordt gerund door Juuso Joona. Er worden biologische landbouwmethoden gebruikt om voedsel, veevoeder, bouw- en grondstoffen en energie van hoge kwaliteit te produceren. Het toekomstige doel is de diversiteit van de teeltproductie, de verwerking van producten, de directe verkoop en de onafhankelijkheid op energiegebied te vergroten.

Website

 

Juuso Joona

Juuso Joona, MSc (Agr.For.) is een agronoom die de Tyynelä boerderij runt. Hij onderneemt proeven met verschillende bodemverbeteringsmethoden die zich concentreren op het verhogen van organisch materiaal in de bodem en met ecologische landbouwmethoden gebruik makende van een uitgebreidere gewasrotatie, recycling van voedingsstoffen, en teelten met een mengsel aan variëteiten. Zijn rol is het opzetten en onderhouden van casestudie 14 (Boreaal-gebied) “Contrasteren van continue gewasbedekking met kerende grondbewerking in tarwevelden” in WP5, en ook bijdragen aan de verspreiding van de resultaten in WP8.

Verantwoordelijke voor de Tyynelä boerderij en neemt deel aan WP5 and WP8.

+359 50 360 96 32 | juuso.joona@tyynelantila.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024