Technische Universiteit van Cartagena (UPCT)

De Technische Universiteit van Cartagena, UPCT, is een openbare universiteit die is gevestigd in Cartagena, Murcia. Zij omvat scholen die voornamelijk gespecialiseerd zijn in landbouwtechniek, industriële techniek, telecommunicatietechniek, architectuur en bedrijfskunde. Zij werd opgericht in 1998.

Website

 

José A. Acosta

Doctor in de landbouwwetenschappen. Onderzoek naar de beoordeling en vermindering van milieurisico’s, nutriëntendynamiek, broeikasgasemissies, fytoremediatie en valorisatie van organisch en industrieel afval. Deelname aan WP3, biodiversiteitsevaluatie van de bodem in Europese teeltsystemen en WP5, effecten van bodembiodiversiteit op de productie van gewassen en andere ecosysteemdiensten.

+34 968 325 667 | ja.acosta@upct.es

 

Juan A. Fernández

Dr. Juan A. Fernández is hoogleraar Groentegewassen aan de Technische Universiteit van Cartagena. Zijn onderzoeksactiviteit richt zich op teelttechnologieën in zowel open lucht als beschermde teelten, stikstofbemesting en nitraatvervuiling en moleculaire en morfologische karakterisering van genetische bronnen. Hij is betrokken bij WP2, WP5 en WP8.

+34 968 325 446 | juan.fernandez@upct.es

 

Javier Calatrava

Hoogleraar landbouweconomie en -beleid en rurale sociologie aan de UPCT. Onderzoekservaring op het gebied van landbouw-, natuurlijke hulpbronnen- en milieu-economie, voornamelijk gericht op de economie en het beleid inzake waterbeheer en agrarisch bodembehoud.

Adjunct-coördinator van WP7 en taakleider in WP2, WP6 en WP7.

+34 968 325 906 | j.calatrava@upct.es

 

Josefina Contreras Gallego

Doctor in de Landbouw, specialist in Gewasbescherming, specifiek in Geïntegreerde Plaagbestrijding. Zij werkt aan alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen en ziekten. haar rol in dit project is het orgniseren van de bestrijding van plagen die in de verschillende case studies voorkomen, het beoordelen van de vermindering van schade in verschillende teeltsystemen waarbij het maximale gebruik van pesticiden en hun effecten op de entomofauna en het ecosysteem (WP5) wordt vermeden.

+34 968 327 087 | josefina.contreras@upct.es

 

Catalina Egea-Gilabert

Diploma scheikunde en doctoraat in de biochemie aan de Universiteit van Murcia (Spanje). Postdoctoraat aan de Universiteit van Nottingham (UK). Hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universidad Politécnica de Cartagena (Spanje). Haar onderzoek is gebaseerd op plantenverdediging, stress-inductie om de voedingskwaliteit van de plant te verhogen, en moleculaire karakterisering van plantgenetische bronnen.

+34 968 325 520 | catalina.egea@upct.es

 

María Dolores Gómez-López

Doctor in de landbouwwetenschappen en professor projectengineering aan de Technische Universiteit van Cartagena. Onderzoek in beslissingsondersteunende systemen in milieubeheer, LCA en circulaire economie. Sommige van haar werken houden verband met beslissingsondersteuning, drijfmestbeheer, duurzaam gebruik van water in de landbouw, diversificatie in de landbouw en fytoremediatie.

Participatie aan WP2 en WP6 in SoildiverAgro

+34 968 325 668 | lola.gomez@upct.es

 

Silvia Martínez

Silvia Martínez is professor aan de UPCT. Doctor in de landbouwwetenschappen. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn gebaseerd op de valorisatie van organisch en industrieel afval, milieusanering van aangetaste gebieden met behulp van fytoremediatietechnieken, systemen voor de behandeling van afvalwater (kunstmatige wetlands) en duurzame bodembeheerspraktijken.

WP5 Coördinator.

+34 968 327 064 | silvia.martinez@upct.es

 

Eva Lloret

Doctor in de milieuwetenschappen. Haar onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar bodembiochemie, microbiële gemeenschappen in de bodem, nutriëntencycli, functionele genen, en organische amendementen en hun effecten op planten. Ze neemt deel aan SoildiverAgro-werkpakketten 2, 3 en 5, hetzij door het uitvoeren van datamining (WP2), hetzij door laboratorium- en bioinformatica-analyses (WP3 en WP5).

+34 968 177 746 | eva.lloret@upct.es

 

Alicia Morugan

Doctor in de milieuwetenschappen. Haar onderzoek levert nieuwe resultaten op over de bodemkwaliteit van landbouwgronden in semi-aride gebieden. Haar rol in het SoildiverAgro-project is het ontwikkelen van enquêtes en het verzamelen van informatie over uitdagingen en behoeften van eindgebruikers.

WP2 onderzoeker.

alicia.morugan@upct.es

 

Irene Ollio

Bachelor in de biologie van de Universiteit van Messina (Italië), Master in de biotechnologie en toegepaste microbiologie van de Universiteit van Messina (Italië) en een tweede Master in geavanceerde technieken in landbouw- en voedingsonderzoek en -ontwikkeling van de UPCT (Spanje). Momenteel onderzoeker aan de UPCT met een beurs verstrekt door het SoildiverAgro-project.

Betrokken bij WP3, WP4 en WP5.

+39 3473 809 888 | Irene.ollio@upct.es

 

Raúl Zornoza Belmonte

Doctor in de milieuwetenschappen. Deskundige op het gebied van bodemkwaliteit en -degradatie, microbiële diversiteit in de bodem, dynamiek van organisch materiaal en duurzame bodembeheerspraktijken.

+34 868 071 130 | raul.zornoza@upct.es

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024